Gemeentes ruimen de kerstbomen duurzamer op. De bomen moeten na de kerst het huis uit en de gemeentes zorgen ervoor dat de kerstbomen opgeruimd worden, dat gebeurt vaak op een milieu onvriendelijke manier.

Een bekende manier om snel van kerstbomen af te komen is het verbranden van de bomen. Echter is dit slecht voor het milieu, daarom kiezen meer gemeentes voor een andere methode.
Gemeente Eindhoven verbrandt de kerstbomen in speciale verbrandingsovens en dat levert biomassa op. Door de biomassa ontstaat er groene stroom. Dit gebeurt in een afvalenergiecentrale. Het verbranden van de bomen is niet milieuvriendelijk maar heeft voordelen.
“In de energiecentrale komt wel CO2 vrij maar verder geen schadelijke luchtvervuilende stoffen. Bovendien wordt een deel van de verbrandingsenergie in de energiecentrale omgezet in elektriciteit. Het composteren of het versnipperen van kerstbomen levert geen energie op, maar wel bruikbare producten zoals bodembedekker”, aldus Sanne Janssen van Milieu Centraal.

Kerstboom adopteren

Naast verbranden zijn er meerdere manieren om van je kerstboom af te komen op een duurzame manier. “Er wordt geëxperimenteerd met manieren om duurzaam de kerstboom gebruiken”, zegt Janssen. In Eindhoven kwam dit jaar een duurzaam alternatief voor het verbranden van de kerstbomen: BeterBoompje, een organisatie die kerstbomen verhuren. De boom wordt teruggeplant na kerst, zodat hij volgend jaar weer verkocht kan worden. Zo’n huurboom wordt drie tot vijf keer gebruikt als kerstboom. Een kerstboom adopteren is een goed alternatief dat steeds meer wordt gebruikt om schade aan het milieu te voorkomen.
De kerstboom opruimen hoeft niet op een schadelijke manier, het kan ook duurzaam.