De werkloosheid is gedaald. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in november 28.000 minder werklozen geregistreerd stonden dan in oktober. Het CBS noemt dit door de coronacrisis ‘een tikje mysterieus’. Maar een deel van de werklozen, vooral jongeren, zoekt geen werk meer en telt dan ook niet meer mee in de cijfers.

Liever studeren dan werken

Volgens Agnes Akkerman, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen is dit niet opvallend. Het kan volgens haar goed zijn dat jongeren nu geen baan zoeken. “Jongeren ruilen dus de wens voor een baan in voor studeren. Dat is een normale ontwikkeling bij een crisis. Bij een financiële crisis zie je dat ook, de verdiensten die je nu met werken zou kunnen hebben, zijn lager dan de verwachte opbrengsten later als je nu gaat studeren.”

Maar er is volgens Akkerman meer aan de hand. “Niet alleen het aantal werklozen is gedaald wat betekent dat minder mensen op zoek zijn, maar ook het aantal mensen dat werkt is gestegen. Er zijn dus ook meer mensen aan het werk. Dat is een beetje tegen de verwachting in van het Centraal Planbureau en wat je zou verwachten bij een economische crisis.”

Geen (bij)baan

De coronacrisis is ook een reden dat jongeren juist niet op zoek zijn naar een (bij)baan. Noa Broeders (20) studeert Trend Research & Concept Creation in Lifestyle. Ze is op dit moment niet op zoek naar een (bij)baan en heeft nergens gesolliciteerd. “Ik denk dat werkgevers op dit moment niet op zoek zijn naar personeel, maar als er geen corona was geweest was ik zeker wel op zoek gegaan naar een baantje. Ik heb het geluk dat mijn ouders me financieel willen en kunnen ondersteunen.” 

Compensatie

Het verschil met de huidige crisis door de lockdown en een ‘normale economische crisis’ als gevolg van een recessie, is dat er nu geen daling van vraag naar goederen is, maar eerder een gefrustreerde levering daarvan. Akkerman: “Dat komt omdat de koopkracht gelijk is gebleven, zelfs licht is gestegen, met een beperkte daling van de consumptie tot gevolg. Bedenk daarbij dat Nederland prima in staat is online te werken en veel werk gewoon door kan gaan.” De daling van de werkgelegenheid in de horeca en sommige detailhandel wordt volgens Akkerman gecompenseerd door een groei in andere sectoren zoals zorg, transport, en bouw. Mensen investeren nu meer in hun huizen, omdat ze het geld niet aan vakanties en dergelijke kunnen besteden. “Het is een leuk mysterie”, aldus Akkerman.