Ongelijkheid in het onderwijs is een onderwerp wat vaker in de media verschijnt. Door de documentaireserie ‘Klassen’ van Omroep Human wordt het taalgebruik binnen dit onderwerp belicht. De termen laag- en hoogopgeleid zouden suggereren dat het een beter of belangrijker is dan het ander. De minister van Onderwijs heeft uitgesproken de term ‘laagopgeleid’ niet meer te willen gebruiken. Wat is het geschikte alternatief?

Door Dagmar Pluijm en Saar Boonstra

Lees hier over Klassen