Deze jaarwisseling gold er voor het eerst een vuurwerkverbod in Nederland. Dat het oud en nieuw is geweest betekent niet dat de vuurwerk-discussie voorbij is. Burgemeester Hubert Bruls roept namelijk het kabinet op om het vuurwerkverbod door te zetten naar de aankomende jaren. Hoe verliep deze jaarwisseling en wat betekent dit voor de toekomst?

Het vuurwerkverbod voor gemeentes

Burgemeester van gemeente Loon op zand is het niet eens met de gang van zaken op dit moment. “Wij vinden het niet kunnen dat de coronacrisis nu wordt gebruikt als excuus om dit verbod door te voeren,” vertelt woordvoerder van gemeente Loon op zand Hans van Zeeland. Volgens hem ging het er rustig aan toe dit jaar binnen de gemeente: “Er is alleen één bushokje gesneuveld.” Al blijkt dit in vergelijking met voorgaande jaren geen groot verschil en valt de schade hier vaak mee. Zou dit dan misschien mee spelen in het verweer tegen het verbod? Volgens Van Zeeland is dat niet het geval. “Wij als gemeente zijn niet per se voor of tegen vuurwerk, maar zijn wel oplettend dat een verbod als dit zorgvuldig verloopt en goed wordt aangepakt.”

Gemeente Uden spreekt zich juist uit voor het vuurwerkverbod. De gemeente heeft de afgelopen jaren al veel ingezet op vuurwerkoverlast en gaf in 2019 aan dat dit aanzienlijk af was genomen. Toen er sprake was van het voortzetten van een verbod wilde Uden dan ook graag mee werken.

“De politie kenmerkt de oudejaarsnacht van Uden als een gewone zaterdagavond”, vertelt woordvoerster Lisanne Verwegen. Waar Uden andere jaren dus veel bezig is geweest met het voorkomen van vuurwerk overlast en schade, was het nu een rustige avond. “De brandweer hoefde slechts één keer uit te rukken voor een klein voorval, verder is er nauwelijks sprake van vernielingen of incidenten”, zegt Verwegen. Voor Uden is dit dus een mooie kans om deze rustige jaarwisseling voort te zetten.

Het vuurwerkverbod voor jongeren

De jaarwisseling betekent voor veel jongeren één groot feest, dansen, drinken én natuurlijk tot voor kort vuurwerk. Wat zou het met deze generatie doen als dit vuurwerkverbod permanent wordt? Vinden ze het allemaal prima of zien ze het toch als een belangrijk onderdeel van de avond? Cis (21) en Anneke (19) gaven hun mening.

Resultaten van het vuurwerkverbod

Het vuurwerkverbod voor de vuurwerkbranche

Director of sales van Broekhof vuurwerk, Marcel Schutteman, heeft hoop: “Er is deze jaarwisseling zeker gebleken dat mensen oud en nieuw willen vieren mét vuurwerk.” Wanneer er onderscheid gemaakt gaat worden tussen gedrag en de beschikbare middelen, tussen legaal en zwaar illegaal vuurwerk en de eerlijke cijfers gebruikt gaan worden in de discussies ziet Schutteman het zeer positief in. “Ook is gebleken dat een afsteekverbod niet te handhaven is. Het heeft in de aanloop naar oud en nieuw al voor veel onrust gezorgd.”

Schutteman noemt het niet kunnen verkopen van vuurwerk dit jaar ‘een klap in het gezicht’ waar het einde van het jaar normaal gesproken de drukste periode was, had de branche nu hele andere zaken aan het hoofd. “Bij een totaalverbod is de branche failliet, en die is groter dan men denkt. Naast alle importeurs zijn er honderden winkels en werknemers die afhankelijk zijn van vuurwerk verkopen aan het eind van het jaar. We gaan nog altijd uit van de wijsheid bij het kabinet en de Tweede Kamer.”

Over het alternatief vuurwerkshows die door de gemeentes worden georganiseerd is hij ook niet erg te spreken: “Voor importeurs en winkeliers is dit geen model waar ze bij kunnen blijven bestaan. Overigens is dit plan niet haalbaar en zeker niet veiliger. Op Malta hebben ze deze constructie ook, daar loopt het vaker en meer uit de hand dan men in Nederland denkt.” Het probleem zit dan met name in de opslag voor dit soort initiatieven, daar komt ook bij dat het bouwen van een show in Nederland gepaard gaat met zoveel regelgeving dat dorpen bijvoorbeeld erg weinig opties hebben. Ook moet de vergunning trajecten doorlopen met verzekeringen tot 2,5miljoen euro. “Ik denk niet dat dit van de grond gaat komen,” sluit Schutteman af.

Het vuurwerkverbod voor de hulpverlening

Wie veel hebben gemerkt van het vuurwerkverbod is de hulpverlening. De branden van de brandweer, incidenten van de politie en de slachtoffers bij de Spoedeisende Hulp en huisartsenposten. Zij vertellen wat voor hen het meeste verschil was tussen de jaarwisselingen.

Instanties over de situaties bij de Spoedeisende Hulp konden helaas geen reactie geven. VeiligheidNL is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) een onderzoek gestart. In dit onderzoek kijken zij naar de verschillen van slachtoffers op de Spoedeisende Hulp (SEH) en huisartsenposten (HAP).

Birgitte Blatter, manager onderzoek bij VeiligheidNL, vertelt in een artikel van de Trouw hoe de SEH en HAP het hebben beleefd. “We zijn blij te zien dat het vuurwerkverbod heeft geleid tot een forse dalen van het aantal vuurwerkslachtoffers. Toch vinden we het aantal van vierhonderd vuurwerkgewonden nog best hoog, gezien het vuurwerkverbond.”

De brandweer en politie konden wel reageren. Gert van der Plas is wijkagent in het gebied Schilderswijk West in Den Haag en Martin Evers is directeur bij Veiligheidsregio Haaglanden. In de video hieronder vertellen zij over de nacht van 2020 op 2021, de verschillen en hoe zij de toekomst van het vuurwerkverbod zien.