De Nederlandse BOA Bond vindt dat het invoeren van een avondklok veel minder nut heeft dan het verplicht stellen om thuis te werken. Het is volgens de bond juist drukker overdag dan in de avonduren.

Voorzitter Ruud Kuin van de BOA Bond ziet dat het ‘s avonds rustig is op straat. “We verwachten niet dat een avondklok zal bijdragen aan een oplossing, terwijl het wel een hoop gedoe oplevert.’’ Een groter probleem vindt Kuin dat te veel mensen naar hun werk ‘moeten’. “Maak centraal afspraken met werkgevers. Stel thuiswerken verplicht en maak van werken op kantoor een uitzondering”, legt de bond op Twitter voor. 

“Wat wij zien is dat veel mensen onderweg naar hun werk zijn. Het is druk op de weg en op bedrijventerreinen, een heel verschil met de lockdown in maart en april”, aldus Kuin. Het heeft volgens de voorzitter van de BOA Bond te maken met de verhouding tussen werkgevers en werknemers. “Werknemers kunnen niet zomaar besluiten thuis te werken omdat de regering ons daartoe oproept. Ze zijn afhankelijk van hun werkgevers. De regering zal afspraken moeten maken met werkgevers om thuiswerken verplicht te stellen. Werknemers moeten daarin ondersteund worden.”

Verkeersintensiteit niet alleen woon- werkverkeer

“Onze waarneming is dat het bedrijfsleven daar zeer goed gehoor aan geeft en massaal thuiswerkt”, zegt woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland Mieke Ripken. “Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf vorige week ook aangeven”, vervolgt Ripken. “We moeten ons wel blijven realiseren dat circa 55% van de beroepsbevolking alleen op locatie kán werken. 29% kan echt vanuit huis werken en 16% kan delen van het werk vanuit huis verrichten.” Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.

Toch is het er druk op de wegen. Volgens Mieke Ripken is de verkeersintensiteit niet alleen woon- werkverkeer. “We zien wel dat bij noodzakelijk reizen er meer alleen wordt gereden. Bijvoorbeeld collega’s die voorheen met zijn vieren in een busje naar het werk reden, gaan nu apart. Carpoolen gebeurt nu dus niet of nauwelijks.” Het probleem volgens Ripken is dat niet wordt onderzocht wie er in de auto zit en waarom. 

“Vanuit onze achterban horen we dat werknemers steeds regelmatiger een beroep doen op hun werkgever om toch naar het werk te mogen komen.” Dit is volgens Ripken goed te begrijpen. “Maar we moeten thuiswerken volhouden tot het virus meer onder controle is. Dat is het belang van ons allemaal en zeker ook in het belang van al die bedrijven die zwaar door deze crisis en de huidige lockdown te lijden hebben.”