Starters die een huis willen kopen, komen moeilijk aan een plek. Verschillende factoren spelen hierin een rol. Door het plan ‘Bouwen naar Behoefte’ worden er in de gemeente Heusden de komende jaren duizenden starterswoningen bijgebouwd.

Gemeenteraadsleden Noah Brok en Martijn van Esch hebben het plan opgesteld. Particulieren moeten in de gemeente Heusden meer starterswoningen bouwen volgens de initiatiefnemers. “Wanneer een nieuwbouwproject opstart, moet er door middel van ons plan minimaal tien procent van de woningbouw gereserveerd worden voor starterswoningen.” Brok en Van Esch willen voorkomen dat ‘huisjesmelkers’ nieuwe woningen opkopen. “We gaan ervoor zorgen en controleren dat de starterswoningen ook echt door starters worden gekocht.”

Belemmeringsfactoren

De laatste jaren is er volgens Brok te weinig gebouwd naar de behoefte van de inwoners. “Aannemers bouwden vooral huizen van het middeldure of dure segment waardoor het voor mensen met een lager inkomen onmogelijk werd om een huis te kopen.”

Het gemeenteraadslid licht toe dat de basisbeurs een aantal jaar geleden is afgeschaft. “De schulden die je maakt als student worden bij de bank afgetrokken van de hypotheek die je kunt krijgen.” Volgens het CBS lopen er op dit moment 1.4 miljoen mensen rond met een studieschuld in Nederland. Volgens Brok betekent dit dat starters, met een studieschuld, die net klaar zijn met studeren maar €160.000 voor hun hypotheek kunnen lenen. De gemiddelde nieuwbouwwoning kost ongeveer €360.000, aldus de initiatiefnemer. “Onbetaalbaar dus.”

Loading...

Loading…

Bron: CBS

Brok: “De derde factor die het moeilijk maakt voor starters is een vast contract.” Volgens het gemeenteraadslid krijgen steeds minder jongeren een vast contract aangeboden op hun werk. Hij legt uit dat een vast contract nodig is om langdurige zekerheid te kunnen bieden aan de bank voor de afbetaling van de hypotheek.

Oude starters

Het gemeenteraadslid vertelt dat de starters die een woning kopen gemiddeld rond de dertig zijn. “Vreselijk oud dus.” Volgens de initiatiefnemer zijn koopwoningen onbereikbaar en onbetaalbaar geworden. Het duurt zo lang volgens Brok, omdat je eerst een kapitaal moet hebben opgebouwd voordat je een huis kunt kopen. “Je moet zeker zijn van een vast contract om de bank langdurige zekerheid te kunnen bieden.”

Weinig koopwoningen

In de laatste jaren zijn er volgens Brok te weinig huizen gebouwd. De huizenprijzen zijn daardoor volgens hem gestegen, omdat het aanbod kleiner is dan de vraag. “Daardoor wordt het onbetaalbaar voor starters én jonge gezinnen om een huis te kopen en voor senioren levert het niks op om kleiner te gaan wonen. Meer betaalbaar bouwen en meer bouwen naar de behoefte van inwoners is de oplossing.” Volgens het gemeenteraadslid zullen de woningen vooral worden gebouwd op plekken waar al woningen staan.