Het volledige kabinet-Rutte III treedt af vanwege het spijkerharde rapport over de kinderopvangtoeslagenaffaire. De druk op het kabinet om af te treden nam toe nadat de mistanden omtrent de fraudejacht aan het licht kwam. Als het aan gedupeerde Genista Lachchi (35) uit Rotterdam lag, had het kabinet niet per se hoeven aftreden.  

In de kinderopvangtoeslagaffaire zijn veel ouders in de problemen gekomen doordat zij door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur werden behandeld, toeslagen moesten terugbetalen én werden beboet. Soms liepen de bedragen op tot tienduizenden euro’s.

Genista Lachchi is een van de vele gedupeerde van de toeslagenaffaire en moest vijf jaar aan kinderopvangtoeslag terugbetalen waardoor ze financieel in de problemen kwam. “Ik stond op straat met mijn kinderen. Ik heb noodgedwongen mijn huis moeten verkopen. De enige optie was het Leger des heils, wat ik niet wilde. Uiteindelijk heb ik met mijn drie kinderen ongeveer twee jaar bij mijn zus gewoond”, zegt Lachchi.

De Rotterdamse gedupeerde is nu anderhalf jaar schuldenvrij dankzij een schuldhulpverlening. Schulden eerder aflossen was niet mogelijk volgens haar. “Als ik mijn rekeningen zou betalen had ik nog maar tien euro over voor de rest van de maand. Dat kan natuurlijk niet met drie kinderen. Ik dacht al die tijd dat ikzelf de oorzaak was. Inmiddels, met de uitkomsten van het rapport, is het een geruststelling voor mezelf om te weten dat ik niets verkeerd heb gedaan.”

Dubbele gevoelens

Dat het kabinet besloten heeft om af te treden vindt Lachchi dubbel. “Het aftreden van het kabinet dient als een vorm van erkenning. Erkenning dat ze fouten hebben gemaakt en zo laten ze zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Maar daarentegen komt er nu een nieuw kabinet wat zal gaan bestaan uit Tweede Kamerleden die ook van de toeslagenaffaire afwisten. Niemand heeft toentertijd wat gedaan, iedereen keek de andere kant op. Het aftreden van het huidige kabinet geeft me geen voldoening, wat hebben we er uiteindelijk aan?”