TILBURG – Een mestvergister in Nistelrode zag gister zijn vergunning in rook op gaan omdat de cijfers over de stank niet zouden kloppen. Mestvergisters in Brabant zorgen vaak voor veel protesten en lange procedures, maar ze dragen wel bij aan het halen van de groene energiedoelen in Nederland. Waarom stuiten mestvergisters op veel protest als ze aan de doelen bijdragen?

 

Mestvergisters produceren biogas door mest en andere natuurlijke afvalstoffen te vermengen en te vergisten wat uiteindelijk biogas creëert. Een mestvergister in Nistelrode mocht vanaf februari 2014 36.500 ton dierlijke mest en 35.500 ton natuurlijk afvalstoffen verwerken per jaar. In augustus van vorig jaar werd dit door de provincie gewijzigd naar het dubbele aantal dierlijke mest. Omwonenden maakten hier bezwaar tegen en vrijdag gaf de rechtbank in Den Bosch hen gelijk. De mestvergister bleek ook onder geurbelastingcijfers te werken van een oude vergunning die daarna al drie tot zevenmaal verhoogd was waardoor de geurbelasting veel te hoog was voor de huidige cijfers. Dat betekent dat de stank dat de mestvergister veroorzaakt te veel was. Zo valt te lezen in de uitspraak van de rechtbank.

Emissies en subsidies niet gelijk

“Dat er discussie over de juistheid van de geurbelasting is kan inderdaad het geval zijn”, beaamt Ton Voncken van de Biogas Branche Organisatie: “De omgevingsfactoren, dus de eisen aan stank en ammoniakemissies en dergelijke worden steeds scherper. Om die te beheersen moeten er steeds meer kosten gemaakt worden. Kosten die niet meegenomen worden in de berekeningen van de subsidie.” Ton kaart daarmee gelijk een nieuw probleem aan: de maatregelen rond biogas produceren worden steeds verscherpt. Hierdoor stijgen de productiekosten, maar de duurzame energiesubsidies stijgen niet mee. Dit spanningsveld roept veel discussie op en daarom pleit Voncken om het subsidiesysteem om te bouwen naar een marktwerkingssysteem. “Als de maatschappij duurzamer wil functioneren, moeten de kosten die daarmee gemoeid zijn ook via een goed functionerend marktsysteem verrekend worden. Dit kan door subsidie te vervangen door een soort certificatensysteem voor koolstof.”

In Nederland is de ambitie om van 200 miljoen kubieke meter groene energie te vertienvoudigen. Voor de provincie Noord-Brabant werken de mestvergisters mee aan de bijdragen voor mestverwerking. Er wordt dan ook hard gewerkt om een oplossing te zoeken zodat beide doelen te behalen zijn.

Nieuwe locaties

De provincie Noord-Brabant is hard op zoek naar geschikte locaties voor mestvergisters, dit doen zij in het plan- MER Mest dat in april zal worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten: “Wij denken wel dat er plek is voor mestbewerkingsinstallaties, waaronder vergisters vallen, daarom zijn we een proces gestart om te zoeken welke locaties geschikt kunnen zijn. In eerste instantie om ruimtelijke en milieutechnische redenen, vervolgens wordt dit verder getrechterd door het bestuurlijk en maatschappelijk debat, op basis waarvan regionale afspraken gemaakt worden over de locaties waar het mogelijk is om mestbewerkingsinstallaties te realiseren.” Laat Manon Eelsink, woordvoerder van Gedeputeerde Staten Landbouw, voedsel en Natuur, weten.