Leren omgaan met geld is goud waard. Dat is het thema van de tiende editie van de Week van het geld. Waar het vorig jaar werd afgezegd door de coronamaatregelen, gaat het dit jaar wel door. De activiteiten rondom deze week zien er anders uit dan voorheen, maar dat doet niet af aan de boodschap. Die blijft hetzelfde: maak geldzaken bespreekbaar onder kinderen en jongeren.

Koningin Máxima opende de Week van het geld. Dit deed zij samen met minister van Financiën Wopke Hoekstra en minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob. Verschillende activiteiten zoals gastlessen, quizzen, spelletjes en voorstellingen vinden plaats. De Week van het geld speelt dit jaar veelal online af en dat levert nieuwe mogelijkheden op. Joost de Bree, persvoorlichter van de Week van het geld, zegt dat na deze week de activiteiten aanhouden: “Deze week is nu vooral de start. We gaan hierna nog een aantal maanden door.”

Gedigitaliseerde lessen

Ondanks dat basisscholen, middelbare scholen en mbo’s open mogen, wordt er toch veel gedigitaliseerd. De Bree: “Normaal gesproken, bij de vorige edities, waren we vooral aanwezig in de klassen. In totaal zijn er al bijna duizend gastlessen door docenten gegeven in het onderwijs. Dat kan dit jaar natuurlijk niet. We denken wel dat dit jaar evenveel scholen zich aanmelden als voorheen. Ook omdat we er extra maanden aan vast hebben geplakt.” Scholen zijn nog erg voorzichtig met het toelaten van mensen buitenaf, ouders mogen er niet komen.

Het gesprek aangaan

Toch zijn sommige organisaties erin geslaagd op locatie de week te vieren. Een van deze activiteiten is een educatieve voorstelling genaamd Donnie-Barki. “Toen ik bij Stichting Kikid ging werken, had ik geen flauw idee wat dit betekende”, zegt zakelijk directeur Mark Miedema. Kikid ontwikkelt projecten met als doel in gesprek te gaan met jongeren over maatschappelijke thema’s. “Donnie minus barkie betekent in straattaal tien euro minus honderd. Bij een donnie min een barkie op je bankrekening, sta je in de min en creëer je schuld. Daar willen wij het met deze voorstelling over hebben.” De voorstelling gaat dan ook over geld en schulden.

Voor jongeren, door jongeren

De voorstelling wordt gespeeld door jongeren die niet veel ouder zijn dan de doelgroep. De Bree: “De acteurs zijn identificeerbaar voor de kinderen en jongeren die ernaar kijken. Ze zijn een soort rolmodel.” Normaliter wordt de voorstelling voor twee klassen per keer gespeeld, maar dat gaat nu niet. De acteurs spelen nu in een gymzaal voor één klas. Tijdens en na de voorstelling kunnen de klasgenoten met de jongerenexperts in gesprek gaan. “De klasgenoten zijn sneller geneigd om het over, soms wat lastige, financiële zaken te hebben. Zo leren ze bijvoorbeeld na een jaar van een klasgenoot dat het thuis niet zo lekker gaat”, vertelt Miedema. Naast de voorstelling heeft Kikid een digitale les ontwikkeld die gegeven wordt door jongeren.

Achttiende verjaardag

De activiteiten zijn speciaal voor kinderen en jongeren bedacht. Vanaf groep 1 tot het vierde jaar van mbo-scholen. En mbo-scholen vallen niet zonder reden onder de doelgroep. Miedema: “Tijdens het vierde jaar van de middelbare school krijgen jongeren vaak hun eerste baantje.” In dezelfde leeftijdsgroep vallen mbo-leerlingen. “Een aantal van hen ziet zijn achttiende verjaardag aan de horizon komen. Op dat vlak verandert er financieel wat. Het is belangrijk daarover te praten.” Van de Bree voegt hier aan toe: “Kinderen en jongeren uit het voortgezet onderwijs en uit het mbo worden constant aan allerlei verleidingen blootgesteld. Vooral online, via influencers bijvoorbeeld. We zien dat hier soms problemen uit kunnen ontstaan en willen dit preventief voorkomen.”

De Week van het geld duurt officieel tot en met aanstaande vrijdag de 26 maart, maar zal nog vanwege de coronacrisis een paar maanden langer doorgaan. Scholen hebben nog tot na vrijdag de gelegenheid om activiteiten te boeken.