Vaste rokers steken nóg vaker een sigaret op tijdens de huidige lockdown dan voorheen. 24 procent van de 926 ondervraagde rokers doet dit volgens onderzoek van het Trimbos-intituut. Dit komt neer op 222 mensen. De oorzaak van dit verschijnsel is bij veel rokers stress (54 procent van de mensen die vaker rookten).

Naast stress is verveling een reden om nog meer roken. Hoewel bij eerdere vragenlijsten in mei en augustus 2020 dit percentage nóg hoger lag, is dat nu gedaald (33 procent). De andere oorzaak is dat de rokers vaker alleen zijn. Zo’n 4 op de 10 mensen ervaren dit.

Er hebben meer dan 185 jongeren (18-30 jaar) aan het onderzoek meegedaan. “Deze totale groep deelnemers geeft een goede weerspiegeling van de rest van de volwassen Nederlandse bevolking. Ook het aantal jongeren was naar verhouding vergelijkbaar met de nationale cijfers”, zegt wetenschappelijk onderzoeker bij het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging Jeroen Bommelé.

“We hebben niet kunnen achterhalen of er ook nieuwe rokers bij zijn gekomen. Voor dit onderzoek heeft Trimbos gebruikt gemaakt van rokers die vaker rookten, minder vaak rookten, hetzelfde bleven roken of helemaal zijn gestopt”, aldus Bommelé.