Steeds meer vrouwen bekleden een functie binnen Nederlandse sportbonden en sportbesturen. Dat stelt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Volgens haar steken vrouwen sneller hun vinger op en nemen ze vaker het initiatief om een bestuursfunctie te bekleden, ook op hoog niveau.

Gevraagd naar haar kijk op de man-vrouwverdeling binnen Nederlandse sportbesturen, reageert de voorzitter hoopvol. “Het NOC*NSF hecht veel waarde aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de verschillende functies. Het is iets waar we actief mee bezig moeten zijn om het op de agenda te houden en de beweging erin te houden. Ik zie zeker dat de verdeling nog lang niet altijd 50/50 is, maar er is een stijgende lijn zichtbaar.” Van Zanen-Nieberg vindt het erg belangrijk dat vrouwen dezelfde mogelijkheden krijgen als mannen, ‘want aan kwaliteit ontbreekt het ze niet. Bovendien brengen ze de bestuurstafel beter in balans.’

Tegenstrijdige cijfers

Opvallend zijn de tegenstrijdige cijfers van het Mulier Instituut, dat zich bezighoudt met sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Volgens hen sporten vrouwen ongeveer evenveel als mannen doen, maar zijn ze lang niet even vaak lid van een sportvereniging. Dit verschil is nóg groter binnen het aantal beklede functies in sportbesturen. Zeker als het gaat om de hoogste niveaus. Volgens de laatste cijfers van het Mulier Instituut is het aandeel vrouwen in bondsbesturen nauwelijks toegenomen sinds 2012. Het aandeel vrouwen is nu zo’n achttien procent. Deze resultaten en cijfers zijn mogelijk in strijd met de bewering van Anneke van Zanen-Nieberg, namelijk dat er een stijgende lijn zichtbaar is in de verdeling tussen mannen en vrouwen. Senior-onderzoeker en stafmedewerker wetenschapsontwikkeling aan het Mulier Instituut Agnes Elling reageert: “Momenteel beschikken wij alleen over de cijfers van 2017 en 2018. De nieuwste ontwikkelingen en cijfers zijn nog niet bekend. Dit kan een vertekend beeld geven van hoe de man-vrouwverhoudingen in sportbesturen nu is.”

Steeds meer aandacht

Volgens Elling is er steeds meer aandacht voor deze kwestie. Wanneer de nieuwste cijfers bekend worden, hoopt ze dat de verhoudingen een stuk gelijker zullen zijn. “Ik zie dat er vanuit sportbonden en besturen steeds meer aandacht is voor de mogelijkheden voor vrouwen. Dat is ook wat Anneke van Zanen-Nieberg aangeeft, namelijk die stijgende lijn in aandacht voor het gelijktrekken van de man-vrouwverhoudingen.” Met de cijfers en kennis van nu blijft die stijgende lijn alsnog uit. Elling hoopt op een positiever resultaat in de toekomst.

Hieronder de meest recente cijfers van het Mulier Instituut.