Ouders verdelen de taken in huis niet goed, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Twee op de drie vindt de taken in het huishouden en de zorg voor de kinderen ongelijk verdeeld. Volgens de ouders zijn het nog altijd vooral de moeders die deze taken op zich nemen. 

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Hoofdonderzoeker Mara Yerkes (Universiteit Utrecht) stelt dat de ongelijke verdeling te maken heeft met het verleden. ,,Historisch gezien zorgden de vrouwen voor de kinderen. En ondanks de veranderingen in de maatschappij, blijft er nog steeds een sterke verwachting dat vrouwen dat doen.”

Kraamtijd

Ook de kraamtijd van het kind speelt een rol in de taakverdeling. Yerkes: ,,Het heeft te maken met de patronen die ontstaan na de geboorte van het kind. Een moeder heeft ongeveer drie maanden zwangerschapsverlof na de geboorte, terwijl vaders tot voor kort nauwelijks ruimte hadden om verlof te nemen.”

Dit veranderde pas in 2019, toen er een week betaald geboorteverlof kwam voor partners. Sinds 1 juli 2020 kunnen vaders vijf weken geboorteverlof opnemen, maar dan krijgen ze maar 70 procent van hun salaris. ,,Veel vaders kunnen het zich financieel dan niet veroorloven om vrij te nemen van hun werk.”

Het verschil tussen man en vrouw

Wil Portegijs, die namens het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek doet naar vrouwenemancipatie, denkt dat het verschil tussen de man en vrouw een rol speelt in de ongelijke verdeling. ,,Vrouwen laten hun kinderen altijd voor hun werk gaan. En daarom voelen ze zich meer schuldig dan de man als ze dit niet doen. Mannen voelen juist meer de verantwoordelijkheid om geld te verdienen. Vrouwen zijn daar juist weer heel nuchter in.”

Ze benoemt ook de rol van de werkgever in de taakverdeling. ,,In sectoren waar veel vrouwen werken wordt er rekening gehouden met de zorg voor de kinderen, deeltijdwerk is in deze sectoren heel erg gangbaar. Bij sectoren waar veel mannen werken is dat niet het geval. De man werkt voltijds, de vrouw deeltijds; dat zit heel erg ingebakken in de samenleving.”

Het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis heeft dit ingebakken beeld geen ommekeer kunnen geven. Waar in juni 2020 nog 31 procent van de vaders meer zorgtaken op zich nam, gold dat in november voor slechts 18 procent van de mannen. Onderzoeker Mara Yerkes: ,,En ik verwacht dat de ongelijke verdeling in huis tussen man en vrouw de komende tijd stabiel blijft.”

Wat vinden vaders van het nieuws dat vrouwen meer in het huishouden doen? We vroegen het op het schoolplein van de Klipper en de Prinses Maximaschool.