De maatschappelijke waarde van mantelzorg is 22 miljard euro per jaar, dit blijkt uit een kostenbatenanalyse van MantelzorgNL. Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL, benadrukt dat wanneer we zoveel van mantelzorgers vragen, we ze ook de juiste ondersteuning moeten bieden.

22 miljard is een enorm getal. Als je deze zorg zou laten uitvoeren door professionals in plaats van mantelzorgers zou het 70 tot 100 procent duurder zijn verteld Liesbeth Hoogendijk. “Het is van groot belang te investeren in goede ondersteuning van alle mantelzorgers, maar vooral jonge mantelzorgers. Zij groeien op in een situatie waar ze te weinig zorg krijgen en zich vooral zorgen maken. Dit is niet goed voor hun ontwikkeling.”

Er zitten ook positieve kanten aan: jongeren leren zelfstandig te zijn en te zorgen. Maar ze merken vaak op latere leeftijd nog steeds de effecten van het mantelzorgen. “Ze kunnen vaak pas later of niet aan de slag op de arbeidsmarkt, terwijl ze nog heel veel arbeidsjaren voor zich hebben. Alleen al om die reden is het van groot belang dat we ze ondersteunen.”

Het ondersteunen kan op verschillende manieren: “We hebben in ieder geval geleerd dat jonge mantelzorgers op een andere manier ondersteund moeten worden dan volwassen mantelzorgers. Zij hebben meer behoefte aan lotgenotencontact, het gevoel er niet alleen voor te staan. Maar ook het gevoel dat ze kunnen praten over de situatie waarin ze zitten, zodat ze niet elke keer het gevoel hebben dat ze in twee werelden leven. Het is belangrijk daar aandacht voor te hebben.”

6 procent van de Nederlandse jongeren is mantelzorger. Viroen is een van deze jongeren, hij is 26 jaar en verleent sinds 2011 mantelzorg aan zijn moeder. Luister hier naar zijn verhaal.