Niet alle stemhokjes waren toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit gegevens van het meldpunt Onbeperkt Stemmen dat werd opgezet door het College van Rechten van de Mens. In totaal kwamen er 132 meldingen binnen over de Tweede Kamerverkiezingen.

Bijna de helft van die meldingen ging over de fysieke toegankelijkheid van de stemhokjes. Er kwamen veel klachten binnen over bijvoorbeeld te hoge drempels of zware deuren. “Het is wel al verbeterd ten opzichte van de vorige verkiezingen”, valt Denise Janmaat van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid op. “Het is belangrijk dat mensen die niet naar een stemlocatie kunnen, ook kunnen stemmen. Met het briefstemmen dit jaar is hiertoe een poging gedaan. Qua toegankelijkheid is er bij de verkiezingen wel nog een wereld te winnen.” Sinds 2019 moeten stemhokjes volledig toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking, maar dat is dus nog niet zo.

Belachelijk, vindt rolstoelgebruikster Berdine Zwanepoel (24). “Het stemlokaal waar ik ben geweest was gelukkig wel goed rolstoeltoegankelijk. Dat zou overal zo moeten zijn. Ik vind het jammer dat dat niet zo is.” Ook Corine van Slooten (21) is afhankelijk van haar rolstoel. Zij ging niet zelf stemmen, maar machtigde iemand om dat voor haar te doen. “Stemhokjes zijn gelukkig breed, maar vaak is het plankje waar je het papier op legt te hoog of te laag.” Toch is dat niet de reden dat ze ervoor heeft gekozen om iemand te machtigen. “Ik was bang dat mensen ongeduldig zouden worden. Ik zit nog maar net in een rolstoel en ben nog niet zo snel. Iets wat mij erg zou helpen is op elke stemlocatie een apart stemhokje voor mensen in een rolstoel met een plank die je kan verstellen.”

Het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid hoopt dat het mogelijk wordt om digitaal te stemmen, zodat mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar een stemhokje te komen ook zelf hun stem kunnen uitbrengen. “Daarnaast is het belangrijk dat alle gebouwen in Nederland toegankelijk worden voor mensen met een lichamelijke beperking”, aldus Janmaat. “Altijd, niet alleen tijdens verkiezingen.”