Vergeleken met de periode voor de coronacrisis is het luchtverkeer vanuit Schiphol in het afgelopen jaar afgenomen met 64 procent. De vraag is wat voor gevolgen deze afname heeft voor het klimaat en of deze afname slechts tijdelijk is.

Wouter Peters, klimatoloog aan de Universiteit van Groningen verklaart dat het nog lastig te meten is wat de effecten van de afname van het vliegverkeer zullen zijn. ‘’Je kunt er met de grote afname van het vliegverkeer automatisch van uitgaan dat de uitstoot van het vliegverkeer ook ontzettend is afgenomen in het afgelopen jaar. Maar uiteindelijk zorgt het vliegverkeer maar voor zo’n drie procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Het is dus wel aanzienlijk afgenomen maar wat het zegt voor de lange termijn is lastig in te schatten.’’

Steun voor KLM

Milieuorganisaties pleiten al langer voor een afname van het vliegverkeer in Nederland. Toen de overheid vorig jaar bekendmaakte om luchtvaartmaatschappij KLM financieel te steunen spande Greenpeace een kort geding aan om deze steun tegen te gaan. De milieubeschermingsorganisatie verloor het proces ter teleurstelling van Bram Karst, persvoorlichter van Greenpeace. ‘’We hadden graag gezien dat de overheid strengere eisen aan de lening aan KLM zou stellen. Omdat ze nu eigenlijk gewoon door kunnen gaan met vervuilen.’’

Een voorbeeld voor de toekomst

Naast het vliegverkeer viel ook het rijverkeer op de Nederlandse snelwegen stil. Veel mensen werkten het afgelopen jaar thuis en doen dat nu nog steeds. Op meerdere vlakken is er tijdens de coronacrisis dus een afname van de CO2-uitstoot ontstaan. De impact daarvan is op dit moment nog niet te meten volgens Peters. ‘’De groei van CO2 in de atmosfeer is niet versneld in 2020. Ik las zelfs in een artikel dat de reductie die we in het afgelopen jaar bereikt hebben ongeveer gelijk is aan de reductie die we vanaf nu ieder jaar moeten halen. Dat is nodig om in de komende twintig jaar de klimaatdoelen van Parijs de halen. Dus dit jaar geeft wel echt een voorbeeld van hoe het op de lange termijn aangepakt moet worden. Maar dan moet je deze reductie wel volhouden. En het blijft de vraag of dat realistisch is op het moment dat de coronacrisis voorbij is.’’

Coronacrisis tegenover klimaatcrisis

Met een speciaal crisisteam dat werd opgericht in maart 2020 bestrijdt de overheid de coronacrisis. Met drastische en ingrijpende maatregelen wordt het virus in Nederland bestreden. Volgens Karst zou de klimaatcrisis ook zo aangepakt moeten worden. ‘’Je hoort nu vaak uitspraken van ‘we hebben nog een aantal jaar’ of ‘we moeten niet te veel willen’ terwijl Nederland een van de rijkste landen is. Als wij het al niet doen, doet niemand het. We moeten juist het goede voorbeeld geven.’’