De hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2020 flink toegenomen in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit een onderzoek van Afvalfonds Verpakkingen. Wij spraken met studenten en de Vereniging Afvalbedrijven; waar komt deze stijging volgens hen vandaan?