Het allereerste huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht van de hele wereld is vandaag precies twintig jaar geleden voltrokken in Nederland. Helaas hebben Nederlandse LHBTI’ers nog vaak te maken met geweld en negatieve reacties. Bijna een derde van politieregistraties van discriminatie was op grond van seksualiteit. Dit blijkt uit het rapport van Movisie over LHBTI-acceptatie.

Nederland staat op nummer dertien in de peiling van Rainbow-Europe, een organisatie die de veiligheid van LHBTI’ers in Europa in de gaten houdt, hierin wordt weergegeven hoe goed de LHBTI-rechten zijn geregeld. Malta krijgt de eerste plaats en onze zuiderburen staan op de tweede plek. Het COC, de Nederlandse belangenvereniging voor LHBTI’ers, streeft er onder andere met het Regenboog Stembusakkoord 2021 naar om weer op de eerste plek te komen. Twintig jaar geleden was Nederland een van koplopers.

Regenboog Stembusakkoord 2021
In dit Stembusakkoord hebben tien partijen gezegd zich in te zetten voor een verbeterde wetgeving, goede voorlichting op scholen, een verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen van interseksen en steun voor internationale organisaties die vechten voor LHBTI-rechten in het buitenland.

Discriminatie
Simon Timmerman, projectmedewerker bij het team inclusie en diversiteit van Movisie, ziet ook nog veel ruimte voor verbetering. “We zien uit de cijfers van ons onderzoek dat LHBTI’ers toch echt regelmatig last hebben van geweld en negatieve reacties. Het belangrijkste aan ons onderzoek is dat het een duidelijk signaal afgeeft omtrent de LHBTI-gemeenschap die nog veel te maken heeft met discriminatie.”

Of de negatieve reacties en het geweld erger zijn dan tien jaar geleden, dat denkt Timmerman niet. “Als er nu iets gebeurt, van geweld of andere discriminatie, krijgt het ook vaak veel aandacht van de media. Dat geeft dan weer wel aan dat onze sociale norm ten aanzien van seksualiteit is veranderd, vroeger werd er voor zulke dingen geen aangifte gedaan.”

  • 1/10 Nederlandse LHBTI personen is in de afgelopen 5 jaar fysiek aangevallen.
  • Zelfmoordpogingen komen onder LHBTI-personen veel vaker voor dan onder niet-LHBTI’s. 8% van de LHBTI-personen heeft ooit een zelfmoordpoging gedaan en bijna de helft heeft nagedacht over zelfmoord.
  • Lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen hebben twee keer zo vaak mentale problemen.
  • Bron: Movisie

Verandering
De politiek zou, volgens Timmerman, wel meer kunnen doen om de gemeenschap beter te beschermen: “Je kunt met beleid en met wetgeving veel regelen. Bijvoorbeeld in het onderwijs, daar kan meer aandacht komen voor seksualiteit en genderdiversiteit. Ik denk dat als je negatieve reacties en geweld wil verminderen, je betere voorlichting moet geven over diversiteit. Je lost het niet alleen op door meer politie in te zetten, er zijn ook preventieve acties voor nodig.”

Ervaring
Lara (22) is zelf queer en merkt ook dat Nederland nog een weg te gaan heeft: “Ik vind dat Nederland achteruit is gegaan in de emancipatie van queer* mensen. Het is voor veel van hen duidelijk dat het onveilig is, ze durven bijvoorbeeld dan geen handen vast te houden. Ik denk dat het zou helpen als er meer queer representatie zou zijn, op het gebied van seksualiteit en gender. Het zou normaal moeten worden om mensen te vragen naar hun voornaamwoorden.”

*Queer is een verzamelterm voor verschillende seksualiteiten en genders. Het is een fluïde term die niet gedefinieerd is. Mensen kunnen zich queer noemen als ze zich niet prettig voelen bij een bestaand label.