De politie in Den Haag schoot vorige week donderdag een Amerikaanse Pitbullterriër dood. De Terriër die aangemerkt staat als ‘hoge risico-hond’, had eerder die dag twee andere honden en zijn baasje gebeten. De doodgeschoten hond vormde een gevaar voor de omgeving en de politie had geen andere keuze dan het doodschieten van het dier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Per jaar vinden er in Nederland ongeveer 150.000 bijtincidenten plaats. Bij de politie worden er jaarlijks 3000 honden aangemerkt als ‘gevaarlijk’. De honden die aangemerkt staan als gevaarlijk zijn ook vaak honden die door de overheid gelabeld zijn als ‘hoge risico rassen’. De honden die in deze ‘hoog-risico groep’ vallen zijn vaker betrokken bij bijtincidenten. Dit zijn bijvoorbeeld Rottweilers, Pitbulls en Bulldogs.                                                                                            Dik Nachtegaal van de Dierenbescherming vertelt, ‘’Agressieve honden worden niet geboren, maar gemaakt’’. De Dierenbescherming pleit al jaren voor het onderwijzen en volgen van trainingen voor de risicogroep. Maatregelen die momenteel worden genomen door de rechter en gemeentes werken niet.

Hoogrisico- honden

Op de lijst van de raad voor dieraangelegenheden staan 21 honden die aangemerkt staan als hoog-risico hond. Voor dit label gebruikt de RVD verschillende eigenschappen van de hond: De grootte van het dier wordt meegenomen, het gebit, de bijtintensiteit, maar bijvoorbeeld ook de voorouders. Op de lijst van de raad voor dieraangelegenheden staan alleen honden die zonder stamboom in Nederland worden geboren. Rashonden die erkend zijn door de raad van beheer worden uitgezonderd van de lijst. Een algemeen verbod op het fokken van ‘hoog-risico’ rassen werkt niet. Van 1993 tot en met 2008 gold er de ‘regeling agressieve dieren’. Deze wet verbood het houden en fokken van Amerikaanse pitbulterriërs. Deze wet werd na evaluatie geschrapt, omdat het aantal bijtincidenten niet verminderde.

Wetgeving

In Nederland is er een tweesplitsing betreft regelgeving voor honden die betrokken zijn bij bijtincidenten. Als een hond iemand bijt wordt de eigenaar hiervoor aansprakelijk gesteld. Bij ernstige bijtincidenten kan de eigenaar van de hond kan bij een celstraf krijgen of een geldboete. Een hond kan ook in beslag worden genomen. De in beslag genomen hond moet dan een serie van gedragstesten uitvoeren die afgenomen worden door wetenschappers van de universiteit van Utrecht. Uit resultaten van deze testen komt er een oordeel. Als de kans op herhaling groot is kan de eigenaar op voorwaarden zijn hond terugkrijgen. Voorwaarden om de hond terug te krijgen zijn; muilkorven, altijd aanlijnen en een cursus met de hond volgen. Als blijkt dat een hond na de afgenomen gedragstesten niet meer te redden valt wordt er beslist dat het dier geëuthanaseerd moet worden. De rechter heeft in dit oordeel het laatste woord.

Burgemeesters kunnen eigenaren van honden die betrokken zijn geweest bij bijtincidenten ook verplichten tot het aanlijnen en muilkorven van hun hond. Wanneer de eigenaar zich niet aan de gemeentelijke verordening (A.P.V.) voor zijn dier houdt kan hij een dwangsom krijgen. Een hond kan ook hier in beslag worden genomen en onderworpen worden aan gedragstesten. Het probleem met deze gemeentelijke verordening is dat een hond in zijn eigen gemeente een muilkorf om moet, maar in een andere gemeente niet. Dit zou het risico op bijtincidenten kunnen vergroten.

Alternatieven

Dik Nachtegaal van de Dierenbescherming:  ‘’De Dierenbescherming is tegen het specifiek fokken en trainen van agressieve gedragseigenschappen van honden’’. De Dierenbescherming probeert agressie bij honden te voorkomen. Dit probeert de Dierenbescherming door middel van voorlichting, het stimuleren van het volgen van gehoorzaamheidscursussen, een gericht fokbeleid om ongewenste eigenschappen te corrigeren en het registeren van honden. ‘’wij van de Dierenbescherming zijn tegen het verbieden van bepaalde rassen in de wet zoals die van de Pitbullterriër tussen 1993 en 2008. Deze opinie wordt vooral gevoed uit angst en is niet wetenschappelijk gefundeerd’’. Alleen wanneer een dier een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan muilkorven en aanlijnen een tijdelijke oplossing zijn. Dit alleen wanneer er verdere stappen voor gedragstherapie worden ondernomen.

Pixabay

*Extra info

De regering krijgt al jaren geen grip op het terugdringen van het aantal bijtincidenten. Zo zouden houders van hoge risicohonden in 2018 een verplichte cursus moeten nemen. Dit idee werd later van tafel geveegd, omdat zij vonden dat het probleem voor de gemeente was. Een succesvolle pilot uit 2019; waar samen werd gewerkt tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NLV), de gemeentes Dordrecht en Rotterdam en de politie is niet in gebruik genomen. Sjoerd Veen van Devoteam, het bedrijf dat het ‘TRIAS-systeem’ ontwikkelde, vind het opmerkelijk dat het systeem van het bedrijf waarvoor hij werkt niet landelijk in gebruik is genomen. ‘’Na de pilot hebben wij hebben het systeem aangeboden voor landelijk gebruik. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wou om economische redenen niet door met Devoteam. Zij lieten aan ons weten dat er een bedrijf was die een beter voorstel had en zij daar in zee mee zouden gaan’’. Niet alleen Sjoerd Veen vindt het jammer dat het systeem niet in gebruik is genomen ook de gemeentes konden er gebruik van maken om het handhaven van hondenrisicogebieden te verbeteren. Een mogelijk ander systeem is nooit in gebruik genomen en Devoteam heeft nooit meer wat vernomen van het ministerie.