Boksster Cheyenne Hanson is tijdens een bokswedstrijd zo hevig gewond geraakt in haar gezicht, dat de scheidsrechter besloot de wedstrijd te beëindigen. Hiermee wordt de mening van criticasters, over het gevaar van de sport, opnieuw bevestigd. Maar is het ‘gevaarlijke’ imago van boksen wel terecht? 

Dat een bokser verwondingen kan oplopen is niet heel gek. Het doel van het spel is namelijk om rake klappen uit te delen en zo punten te scoren. Boksen mag uitsluitend met je vuisten en van schoppen of worstelen is dan ook geen sprake.

De blessures die boksers oplopen lijken vaak heviger dan in de praktijk. Rob de Vaal is eigenaar van en manueel therapeut bij fysiotherapiepraktijk FysioNesse. Hij krijgt regelmatig sporters over de vloer, waaronder ook boksers. ‘’Als boksers bij mij aankloppen zie ik met name schouderblessures, maar ook pols-, ellenboog- en af en toe nekklachten.’’ De nekklachten ontstaan volgens Rob niet door het ontvangen van een stoot, maar door het hevige aanspannen van het lichaam. Over het algemeen kun je stellen dat het bij boksers vooral om overbelastingblessures gaat.

Erik Matser, neuropsycholoog die zich gespecialiseerd heeft in hersenletsel bij boksers, is van mening dat de goede begeleiding van boksers mist. Volgens hem is de kennis en begeleiding over wat deze sport met je hersenen kan doen erg belangrijk om het gevaar in te dammen. ‘’Wanneer je kijkt naar wedstrijden moet de scheidsrechter veel sneller ingrijpen als men tekenen laat zien dat de hersenen niet oké zijn. In het profboksen gaat men door totdat iemand gewoon neer gaat, weer overeind komt om vervolgens opnieuw naar de grond te gaan. Dat is natuurlijk het slechtste van het slechtste.’’

Om te bepalen wanneer iets onderdeel is van het spel of wanneer het grensoverschrijdend is, is het van belang om de regels van de sport te begrijpen. René Braad, algemeen directeur van de Nederlandse Boksbond (NBB) en Eric van den Heuvel, oud-Nederlands kampioen boksen en scheidsrechter, vertellen over hoe de veiligheid van boksers tijdens een wedstrijd wordt gewaarborgd.

Erik Matser spreekt alleen van een scheidsrechter die te laat ingrijpt als een bokser niet meer capabel genoeg lijkt om door te spelen. Volgens René Braad zijn er daarentegen meerdere officials aanwezig die toezicht houden op de veiligheid van de bokser. Om inzicht te geven over de taken van deze officials, is hieronder visueel weergegeven wat de rolverdeling is tussen hen.

De NBB maakt gebruik van vele veiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van handschoenen of het dragen van een helm bij amateurboksers onder de negentien jaar. Matser vindt dat niet genoeg. Hij is van mening dat ze meer uit zijn op inkomsten en daarmee spelen met de gezondheid van jongen mensen.

Toch heeft een bokser ook zijn eigen veiligheid in de hand. “Ga trainen maar geef aan wat je limiet is. Als je jezelf te hoge doelen gaat stellen en drie keer per week op je hoofd geslagen wil worden, dan wordt het gevaarlijk. Als je onder goede begeleiding traint, zie ik geen gevaar’’, aldus De Vaal.

Goede begeleiding krijgen tijdens een training is ook volgens oud-boksster Marichelle de Jong van groot belang. De voormalig nummer 1 van de wereld runt tegenwoordig een boksschool in Rotterdam. Zij geeft aan wat boksscholen doen om de veiligheid van hun spelers te garanderen.

Erik Matser geeft aan dat je vanuit neurologisch toch altijd goed op zal moet letten bij deze sport. “Uit mijn onderzoek blijkt dat een derde van de profboksers in New York dement wordt vóór hun 30e levensjaar”. Dat is het enorme risico wat je loopt als je deze sport beoefent als je niet op jezelf let. Daarom is het ook zo extreem ernstig”, laat de eigenaar van de polikliniek Neuropsychologie in Helmond weten.

De mening over de veiligheid van het boksen blijkt dus vrij verdeeld. Ondanks de goede regelgeving omtrent de veiligheid en de populariteit onder het boksen, is en blijft het een risicovolle sport. Boksers moeten zelf een afweging maken tussen de voor-en nadelen van het beoefenen van deze sport.