Op verzoek van de overheid heeft consultancybureau KPMG alle Nederlandse gemeenten gevraagd naar hun standpunt wat betreft het bijbouwen van kerncentrales. Milieuorganisatie World Information Service on Energy (WISE) start daarom een campagne om inwoners zich te laten verzetten tegen het bouwen van een kerncentrale in hun gemeente. Of gemeenten en de mensen die daarin wonen überhaupt wel inspraak krijgen in de beslissing, is echter niet zeker.

“Provincies kunnen wel aangeven of zij hier wel of geen belangstelling hebben en of er ruimte voor is, maar welk gebied er gebruikt gaat worden is niet aan hen”, aldus Jacco Karens van het Instituut voor Bouwrecht. “Je kunt op provinciaal niveau wel zeggen of ze er mogelijkheden in zien.” Verder ligt de beslissing bij de desbetreffende minister, legt Karens uit. “Bij dit soort projecten wordt een Rijksinpassingsplan vastgesteld. Dat betekent dat het project van nationaal belang is, waardoor de minister zelf een plan mag maken.” De minister heeft dan dus geen goedkeuring nodig van de gemeente of provincie waar de kerncentrale wordt gebouwd. “In de praktijk zal een minister echter niet zo snel voor een locatie kiezen als de gemeente daar echt niet achter staat”, benadrukt Karens.

Geschikte locaties

In het debat over de aanpak van de klimaatcrisis en de Regionale Energiestrategieën (RES) wordt kernenergie steeds vaker benoemd als mogelijkheid. Over een onderwerp als kernenergie is de overheid echter enorm verdeeld. Zelfs als besloten zou worden om een centrale te bouwen, kan dat nog een langdurig proces zijn. Zo is er bijvoorbeeld door de Kernenergiewet een vergunning nodig. Die wet stelt ook een aantal criteria voor geschikte locaties, zoals voldoende koelwater en een lage bevolkingsdichtheid.

De opdracht voor KPMG om bij gemeenten te kijken of er draagvlak is, is daarom volgens milieuorganisatie WISE helemaal niet relevant. De meeste plaatsen zijn namelijk helemaal niet geschikt voor een nieuwe kerncentrale, stelt de organisatie. Ook het openhouden van de kerncentrale in Borssele vindt WISE ‘totaal onverantwoord’. “De centrale is technologisch niet ingericht op tientallen jaren extra produceren”, zo laten ze weten. “Het veiligheidsniveau van Borssele raakt steeds verder achter op moderne standaarden.” WISE hoopt met deze mailactie het verzet tegen kerncentrales opnieuw zichtbaar te maken en mensen de gelegenheid te geven om zich uit te spreken tegen een kerncentrale bij hen in de buurt.