Het aantal omgekomen fietsers in het verkeer is in 2020 toegenomen. Dat is opvallend, want in het rustige coronajaar daalde het totaal aantal verkeersdoden met 8%. Maar de fietsveiligheid blijft een heikel punt, zo concludeert ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Het ging in 2020 om 229 fietsslachtoffers, ten opzichte van 203 een jaar eerder. Het is het hoogste aantal in 25 jaar tijd, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na een onderzoek. De Fietsersbond, een belangenvereniging voor fietsend Nederland, zegt geschrokken te zijn van deze piek in het aantal fietsslachtoffers: ‘’Er moet echt actie ondernomen worden.’’

Ook de SWOV maakt zich zorgen. Dit instituut voor verkeersveiligheid doet vaak onderzoek naar verkeersslachtoffers en ziet een trend in het aantal doden. ‘’Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont een geleidelijke daling sinds 1973. De laatste jaren is deze daling gestagneerd.’’ De SWOV merkt wel op dat dit voor fietsers niet het geval is. ‘’Voor fietsers lijkt er al jaren geen sprake meer te zijn van een daling. Sinds 2000 was het aantal doden onder fietsers niet zo hoog als in 2020.’’

Meer kwetsbaren

De oorzaak van de stijging in het aantal verongelukte fietsers is nog onbekend. Het SWOV zegt wel onderzoek te willen doen. Uit een eerder onderzoek van Smart Traffic Accident Reporting (STAR) bleek dat fietsers en voetgangers door de coronacrisis zich op veel meer tijdstippen dan normaal in het verkeer bevonden. Ook waren er meer oudere, kwetsbare mensen op straat en dat resulteerde in meer fatale ongelukken.