De Lidl in Ierland biedt vanaf volgende maand gratis menstruatieproducten aan. Er wordt in verschillende landen steeds meer aandacht besteed aan menstruatie-armoede. Wanneer vrouwen niet genoeg geld hebben voor maandverband, tampons of andere menstruatiemiddelen, wordt er gesproken van menstruatie-armoede. Dit leidt ertoe dat vrouwen spijbelen van school of wegblijven van werk door schaamte of angst voor ongelukjes.

Niet alleen in arme landen is sprake van menstruatie-armoede. Uit een onderzoek van Plan International, een organisatie die opkomt voor rechten van vrouwen over de hele wereld, blijkt dat bijna 10 % van de Nederlandse vrouwen tussen 12 en 25 jaar te weinig geld heeft voor maandverband en tampons. In 2019 is er daarom in de Tweede Kamer een voorstel gedaan om ook in Nederland menstruatieproducten gratis aan te bieden. Het voorstel heeft het toen niet gehaald.

In onderstaande tool is een kaart zichtbaar met de landen uitgelicht waar menstruatieproducten gratis beschikbaar zijn.