De jaarlijkse eindtoets is weer begonnen. Dat betekent: stilte in alle gangen om als achtstegroeper het beste resultaat te behalen. Het is voor veel van hen een spannende week. Maar geven deze uitslagen wel een eerlijk beeld na weken thuisonderwijs dit schooljaar? 

Waar onderwijsminister Arie Slob vorig jaar de toetsen niet door liet gaan vanwege corona, kan dat dit jaar wel. Alleen het afgegeven schooladvies was toen allesbepalend op welk niveau de leerlingen mochten starten op de middelbare school.

Leerlingen in groep 8 kregen een lager schooladvies dan groepachters in de jaren daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Zo kreeg vorig jaar 45 procent van de kinderen vmbo-advies, in vergelijking met 41 procent van de jaren daarvoor. Ouders zijn daarom blij dat de eindtoets dit jaar wel doorgang kan vinden.

Thuisonderwijs
De Centrale Eindtoets maakt dus degelijk verschil in het uiteindelijke schooladvies. Maar door het gedeeltelijke thuisonderwijs dit jaar, zou de uitslag van de toets negatief uit kunnen vallen. Mirjam Kapelle, woordvoerder bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE, de opdrachtgever van Cito), legt uit dat ze daar rekening mee houden. “Als we na afloop van alle resultaten constateren dat leerlingen vanwege corona leervertraging hebben opgelopen en de uitslag dus niet overeenkomt met de verwachtingen, passen we de normering aan”, vertelt ze. Dat geldt ook voor alle andere eindtoetsen, zoals de IEP-toets en Route 8. 

Annemieke Huitsing is leerkracht van groep 7/8 in Voorburg. Zij verwacht dat de gehele situatie rondom corona geen invloed zal hebben op de resultaten van haar leerlingen. “We hadden ieder kind goed in beeld terwijl hij of zij thuis was”, legt de juffrouw uit. Ook heeft ze aan de andere toetsen van Cito gedurende het schooljaar gemerkt dat de leerlingen qua niveau niet achteruit zijn gegaan door het thuisonderwijs. 

Extra controle
Ondanks dat de leerlingen voorafgaande aan deze Centrale Eindtoets eigenlijk al ingeschreven staan bij een middelbare school, vindt de lerares de eindtoets een logische stap om het jaar mee af te sluiten. “Het is voor ons een extra controle of wij het juiste advies aan de leerlingen hebben meegegeven. Als de uitslag lager uitvalt, verandert er niks. Wanneer het resultaat duidelijk hoger is, geven we dat door aan de middelbare school waar de kinderen al ingeschreven staan en kijken we of ze alsnog kunnen switchen.”

Volgens de woordvoerder van het CvtE is de eindtoets niet alleen belangrijk voor het uiteindelijke schooladvies. Kapelle: “Het geeft ook een indicatie hoe leerlingen over het algemeen scoren op het gebied van rekenen en taal. Dat geeft inzicht om het onderwijs te verbeteren, zowel landelijk als op schoolniveau.”

Geen ‘hot’ item
Voor vele groepachters is de eindtoets een spannend moment. Juf Annemieke probeert die zenuwen te voorkomen: “We gaan er geen ‘hot’ item van maken. Op het schoolbord noteren wij: ‘Eindtoets in april’, maar meer niet. We stellen in januari oefenmateriaal van de Centrale Eindtoets voor de kinderen open, dat facultatief is. Daarnaast staan de leerlingen vóór deze toets al ingeschreven bij een middelbare school. Dat neemt de druk weg.”

Als de resultaten van de leerlingen van deze juffrouw over een paar weken binnendruppelen, hoopt zij maar op één ding: “Dat het overeenkomt met ons advies.”

Meer lezen over de Centrale Eindtoets? Bekijk het artikel hieronder of klik hier!

Boeren winnen het van stadse koters