Al jaren is overmatig alcoholgebruik onder minderjarigen en jongvolwassenen een probleem dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden door statistici. Tijdens de coronacrisis hebben de cijfers een dalende lijn aangenomen. De vraag die rest is hoe dit zich na corona zal verhouden.

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) berichtte begin dit jaar nog dat er in 2019 in totaal 2500 mensen van 25 jaar of jonger behandeld zijn in het ziekenhuis voor alcoholvergiftiging. Ruim 51 procent van deze groep valt in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 25 jaar, de leeftijdsgroep waar de meeste studenten zich in bevinden.
Sinds het begin van de corona pandemie blijkt echter dat deze cijfers sterk zijn gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde in maart cijfers van het voorgaande jaar. In 2019 was nog 16,8 procent van de studenten een ‘zware drinker’ (minstens een keer per week zes of meer glazen alcohol). Echter was dit percentage in 2020 ineens sterk gedaald tot slechts 12,7 procent. 

Vooruitzicht
Tanja Traag, hoofd socioloog van het CBS, wijdt deze daling direct aan de pandemie. “De huidige trend laat zien dat veel studenten tijdens corona gematigder zijn gaan drinken”, aldus Traag. Gevreesd wordt dat met de heropening van de horeca en uitgaansgelegenheden er een explosieve stijging zal ontstaan in het aantal zware drinkers. Traag: ”Ik denk echter dat die stijging niet boven het oude niveau uit zal komen. Studenten wennen geleidelijk aan weer aan het uitgaansleven, daardoor zullen ze niet ineens teveel gaan drinken.”