In een rapport, dat door het Planbureau voor de Leefomgeving naar buiten is gebracht, is naar voren gekomen dat de Nederlandse overheid denkt aan het uitkopen en onteigenen van boeren als oplossing voor het stikstofprobleem.

Dit omdat de overheid en boeren al lange tijd recht tegenover elkaar staan en samen niet tot een oplossing kunnen komen. Julia Gevers (22), vierde generatie Nuenens boerin, vertelt wat dit voor haar en haar familiebedrijf betekent.