Deze week is de Week van Lezen en SchrijvenIn heel Nederland worden er activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd om mensen bewust maken dat lezen en schrijven niet voor iedereen even makkelijk is. In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn, vertelt Gonneke Bennescoördinator van Taalhuis in Arnhem. 

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden worden vaak laaggeletterd genoemd. Taalhuis helpt deze mensen met niet alleen taal, maar ook hun zelfvertrouwen. Laaggeletterdheid heeft namelijk vaak meer te maken met zelfbeeld, dan met vermogen:  “Het is niet het vermogen dat ontbreekt, maar het zelfvertrouwen. Mensen schamen zich want iedereen verwacht dat je kan lezen en schrijven,” aldus Bennes.  

Op veel plekken kunnen mensen terecht voor hulp. Zo ook bij bibliotheek Rozet in Arnhem. Maria de Haan werkt voor de bibliotheek en verwijst mensen door naar de juiste instanties. Rozet kijkt ook naar de toegankelijkheid van de werkomgeving. “We proberen werkgevers bewuster te maken van dit onderwerp. Mensen kunnen namelijk moeite hebben met het invullen van werkbriefjes of andere formulieren, maar durven zich niet uit te spreken,” vertelt De Haan.

Gonneke en Maria door: Mai-Lin Steegers

Ook het komische duo Wim en Stefan  proberen laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Samen vormen ze De Schatgravers. Om het taboe te doorbreken, lichten ze met komedie en vrolijkheid het thema op: “Wij luisteren naar de verhalen van mensen en spelen die voor hen. Ook gevoelige zaken als laaggeletterdheid proberen wij leuk te maken. We praten daarom niet over laaggeletterd, maar over prettiggeletterd!” Het gesprek krijgt een serieuzere wending als het onderwerp veranderd naar hun maatschappelijke betrokkenheid: “We willen het publiek bewust maken van het feit dat er mensen zijn die niet of minder goed kunnen lezen of schrijven. We moedigen mensen die moeite hebben met taal aan om er iets aan te doen.

Stefan en Wim door: Mai-Lin Steegers

Luister ook naar het verhaal van taalambassadeur Patricia over haar ervaring met taal:

Patricia door: Mai-Lin Steegers