De Afghaanse private universiteiten mogen weer open. Toch blijven veel scholieren thuis of gaan werken om zo geld bij elkaar te krijgen en zichzelf te kunnen onderhouden. Als ze naar school gaan, wordt dat gedaan onder het beleid van de Taliban. Dat betekent dat mannen en vrouwen gescheiden les krijgen en mannelijke docenten geen les mogen geven aan vrouwen. Volgens Willem Vogelsang, die Afghanistan al meer dan veertig jaar volgt, hoef je niet op te kijken van het scheiden van mannen en vrouwen tijdens de les.

“De grote steden zijn relatief liberaal en daardoor wat vrijer, maar op het platteland, waar de meeste Taliban vandaan komen, heb je een veel strengere man/vrouw scheiding”, aldus Vogelsang Deze en andere maatregelen die de Taliban oplegden, zoals verplichte gezichtsbedekking en niet de straat op mogen zonder man, zorgen voor grote inperkingen van jonge vrouwen. De veranderingen die de Taliban invoeren zijn niet alleen te merken op de scholen, ook moeten vrouwen gezichtsbedenkende kleding dragen en mogen zij niet of nauwelijks meer alleen de straat op. “Dit ga je erg merken in de economie, die zal gaan kelderen. Afghanistan zit al een diepe crisis, maar het feit dat vrouwen minder gaan meedoen in de maatschappij gaat nog grotere gevolgen voor de economie.”

Volgens Vogelsang is het lastig te voorspellen hoe dit gaat ontwikkelen. Wel zullen jongeren veel gaan merken van de aanwezigheid van de Taliban, vooral de vrouwen. Alle rechten worden in één keer van de vrouwen afgenomen. Vogelsang hoopt vooral dat de situatie niet escaleert: “Als het verzet nog meer van zich laat horen kan de situatie nog gevaarlijker worden, iets wat je de jongeren daar niet toewenst”.