De hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) wat is uitgestoten is vijf keer zo hoog als dat er was berekend door het circuit van Zandvoort. Dat meldt milieuorganisatie Apollon na een onafhankelijk onderzoek. De vergunning die was aangevraagd voor het evenement noemde een uitstoot van 419 kg NOx voor de race. De organisatie komt met een uitslag van 2196 kg NOx. 

‘’De andere uitkomst komt door de berekening met de katalysator’’, zegt Sieward Nijhuis. De berekening van het circuit gaat ervan uit dat de raceauto’s katalysatoren gebruiken, wat de uitstoot van NOx flink laat afnemen. F1-auto’s kunnen geen katalysatoren gebruiken omdat de motoren te heet worden. Hierdoor zal het apparaatje smelten.

Hoeveel stikstof is dat nu eigenlijk? Vliegveld Schiphol stoot bijvoorbeeld dagelijks 8438 kg NOx uit. Wanneer Lelystad Airport opent zal het 503 kg NOx uitstoten. Planten die op stikstofarme bodems groeien, zoals bodems in duingebieden, worden verdrongen als er een grotere hoeveelheid NOx in de bodem komt. Dit zorgt voor minder biodiversiteit. Veel milieuorganisaties waarschuwde al voor dit gevaar maar daar is niks mee gedaan.