Het ziekteverzuim binnen de zorgbranche is naar het hoogste niveau gestegen sinds 2003, blijkt uit een onderzoek van het CBS. Het gemiddelde verzuim bedroeg 6,5 procent, het hoogste aantal in een tweede kwartaal sinds 2003. 

Met name in de thuiszorg, verzorging en verpleging is het verzuim hoger dan gemiddeld, in deze groepen ligt dat op 7,9 procent. Daarnaast is ook binnen de gehandicaptenzorg de absentie enorm, met 7,2 procent onder de werknemers dat ziek thuisblijft.

Mirjam Faes is administratief medewerkster bij Actief Zorg en houdt het ziekteverzuim bij: ”We merken altijd wel een hoge uitval qua personeel. Standaard hebben we dan ook reservediensten mocht iemand zich ziekmelden. We proberen er zo flexibel mogelijk mee om te gaan, dit verwachten we ook van werknemers en we hopen altijd op het begrip van cliënten.” 

Danny van Giersbergen is verpleegkundige op de afdeling Urologie bij het ETZ TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, en geeft Mirjam Faes deels gelijk: ”Ik merk nu minder ziekteverlof als in de tweede coronagolf, toen was het veel heviger. De algemene opvatting nu, is dat niemand van het team elkaar wil laten vallen, zelfs als ze eigenlijk ziek zijn.” 

Narda van Boxtel werkt bij Thebe als wijkverpleegkundige en voelt de werkdruk wél enorm: ”Er is veel uitval van personeel door burn-outs, daardoor moeten andere collega’s diensten opvangen. Hierdoor raken er echter nóg meer mensen overbelast. Hierbij komt ook nog eens dat de overgewerkte uren niet worden opgenomen als contracturen, terwijl er vrijwel standaard overgewerkt wordt. Dit heeft geresulteerd in een conflict tussen medewerkers en managers.” 

”Ik werk meestal op het moment dat een werknemer uitvalt, ik ben dus een vervanger. Dat gebeurt heel vaak, dus ik kom aan voldoende uren. Ik merk dat er meer mensen thuiszitten in de psychiatrische zorg dan in de gehandicaptenzorg, waarschijnlijk omdat het bij de eerste een heel stuk heftiger is op de werkvloer”, aldus Najib el Allouchi (33), die werkt als ZZP’er in de gehandicapten- en psychiatrische zorg. Hij sluit zich daarmee aan bij Narda, al heeft het bij hem niet tot conflicten geleid.

Hieronder zie je wat het verzuim in de verschillende branches over de jaren 2010, 2019, 2020 en 2021. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Over het jaar 2003 hield het CBS geen concrete cijfers bij. De cijfers zijn in procenten.

2010:

Luuk van Gorp

2019:

Luuk van Gorp

2020:

Luuk van Gorp

2021:

Luuk van Gorp