Beeld: ANP

De Tilburgse Sportraad heeft op 6 september het Sportmanifest 2022-2026 overhandigd aan wethouder Rolph Dols. In het manifest wordt duidelijk wat de Sportraad de aankomende jaren in Tilburg op het gebied van sport streeft te bereiken, en hoe organisaties dat voor elkaar kunnen krijgen. Iets wat opviel was dat in het manifest extra aandacht wordt besteed aan de doelgroep zestig plussers. Ook zij hebben behoefte aan voldoende beweging alleen vergt het wat meer om hen hiertoe te motiveren.

Voorzitter van de Sportraad, Frans van de Ven, zegt dat jongeren naarmate ze ouder worden de aansluiting met sport door verschillende factoren beginnen te verliezen, ze komen in de pubertijd en worden steeds drukker met werk en school. Van de Ven merkt dat wanneer mensen uit de sport raken ze vaak ook niet meer terugkeren. Niet alleen bij jongeren wordt sporten vaak vergeten op het lijstje van de dagelijkse bezigheden, ook bij mensen van boven de zestig komt dit voor. Frans van de Ven vindt dat jammer omdat ook voor ouderen beweging erg belangrijk blijft. ‘’Er heerst een beetje een cultuur dat mensen van boven de zestig en sport niet bij elkaar horen. In toenemende mate blijkt uit wetenschappelijke literatuur dat juist voor deze groep veel blijven bewegen uitermate heilzaam is. Op veel verschillende manieren is dit van belang, zo stimuleert sporten de sociale, fysieke en mentale context.’’ De Tilburgse Sportraad geeft adviezen aan sportaanbieders, de gemeente en verschillende instellingen over hoe zij sport- en beweeg faciliteiten kunnen bevorderen.

Frans van de Ven zegt dat het bewegingsaanbod voor ouderen steeds dunner en minder aantrekkelijk wordt en dat is iets waar de Sportraad verandering in wil brengen; ‘’Wij zeggen tegen sportaanbieders in de stad: ‘kijk daar nou eens goed naar, kijk of je met je sport varianten kunt vinden die interessant zijn voor mensen boven de zestig.’‘’

Laura Buskens-Wortel, werkzaam bij zorgorganisatie Stichting De Wever, vertelt dat ouderen gemotiveerd worden om te sporten door er voor hen iets leuks van de maken. ‘’Gebruik muziek die ze aanspreekt, voeg leuke spellen toe, verzin iets waarbij iedereen met elkaar bezig is. Vaak helpt een kopje koffie of thee met kletsen na het sporten ook mee om de mensen mee te laten doen.’’ De Wever is een moderne zorgorganisatie die ouderen steun biedt en meerdere woonzorgcentra heeft. Ook zorgt de stichting voor verschillende activiteiten voor ouderen waarbij zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bewegen. Deze mensen worden bereikt via een maandelijkse flyer die bij hen thuis wordt bezorgd.

Een ander initiatief voor beweging onder ouderen is Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), van het Sportbedrijf Tilburg. Wekelijks komen er groepen ouderen bijeen om met elkaar te bewegen onder leiding van vakdocenten. Waar de ouderen door De Wever worden bereikt via flyers, wordt dat door deze organisatie anders aangepakt. Coördinator van MBvO, Caroline van Noort, vermeldt dat het heel lastig is om de doelgroep te bereiken, vandaar dat zij de actie ‘Fit het voorjaar in’ hebben bedacht. Van Noort: ‘’Tijdens de lockdown hebben de groepen een tijdje niet samen kunnen komen. Om de ouderen toch in beweging te houden hebben de docenten kaarten met beweegacties, posters en beweegartikelen bij hen thuisgebracht. Ook belden de docenten de ouderen, dit persoonlijke contact werkte stimulerend.” Een ander onderdeel van de actie is dat familie, vrienden en buren samen met de ouderen filmpjes, gemaakt door de MBvO, kijken die via omroep Tilburg en sportintilburg.nl te zien zijn met als doel ouderen te inspireren te blijven bewegen. Zo wordt er op verschillende manieren en vanuit verschillende organisaties geprobeerd ouderen te bereiken en te motiveren om met elkaar in beweging te komen.