Het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) begon met monitoring van mentale gezondheid in 2001. Het percentage van mensen die met psychische problemen kampt, is met 15% nog niet zo hoog geweest in de eerste twee kwartalen van een jaar sinds 2001. Volgens het CBS wordt iemand aangemerkt met psychische klachten als hij of zij last heeft van: somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, onrust en geen kalmtegevoel, en ongelukkig zijn.

Jongvolwassen kampen het meeste met psychische problemen: het percentage dat zich somber, gestrest en zenuwachtig voelde lag hoger dan voorheen. 4 op de 10 jongvolwassenen gaven aan somberder te zijn dan voor de coronacrisis. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête, hieraan doen jaarlijks ongeveer tienduizend respondenten mee. In de publicatie zijn deze gegevens groot uitgewerkt en de enquêtes nader geanalyseerd.

Is er een relatie tussen corona en mentale gezondheid?

Uit extra vragen die het CBS toevoegde, bleek dat respondenten tijdens de coronacrisis op een aantal aspecten minder goed voelden dan voor de coronacrisis. Ruim een kwart van de ondervraagde gaf in 2020 aan zich tijdens de coronacrisis vaker eenzaam te voelen dan daarvoor. Of de afname van de mentale gezondheid in het eerste halfjaar van 2021 wordt veroorzaakt door de coronacrisis is niet vast te stellen met de beschikbare gegevens.

Jongvolwassenen vaker somber tijdens dan voor corona

De mentale gezondheid van jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) was het laagst. In de eerste helft van 2021 was een kwart van deze jongeren psychisch ongezond, dat is ongeveer 10 puntprocent hoger dan gemiddeld over 2020. Zij voelde zich vaker onrustig, alleen, somber en niet gelukkig. Ook de andere leeftijdsgroepen ervaarden meer somberheid dan voorheen, maar dit percentage lag lager dan bij jongvolwassenen.

Niet alles is negatief aan de coronacrisis en de mentale gezondheid. 3 procent voelde zich juist minder somber en/of eenzaam dan voor de pandemie en 8 procent ervaarde juist minder stress, volgens het CBS.

vaker

1e kwartaal 2019