Twaalf jongerenorganisaties en duurzaamheidsorganisatie bundelen hun krachten en presenteerde vandaag de ‘Nederlandse Klimaatmissie’. Dit moet een Out Break Management Team (OMT) over klimaataanpak worden, die de overheid structureel gaat adviseren over de aanpak van de klimaatcrisis. En daar blijft het niet bij, in dit instituut moet kennis en kunde samenkomen met het bedrijfsleven en de wetenschap.

‘’Wij missen bij de landelijke overheid ambitie en urgentie over de aanpak van de klimaatcrisis’’, zegt Maureen ter Steege, lid van werkgroep Nederlandse Klimaatmissie. Urgenda-voorzitter Marjan Minnesma zegt dat het terugbrengen van de CO2-uitstoot een echte crisisaanpak vergt. Het doel is om de CO2-uitstoot binnen tien jaar tot nu terug te brengen.

Meer dan adviseren

‘’Veel grote bedrijven en particulieren kijken vooral naar de terugverdientijd bij een duurzame investering. En als klimaatmissie zou je er voor kunnen kiezen om die investeringen juist wel te doen’’, laat Ter Steege weten. Zodat er verder kan worden gewerkt aan zo min mogelijk klimaatverandering. De klimaatmissie wil dat het OMT niet alleen adviseert, maar dus ook meebeslist.

Vergelijking met corona OMT

‘’Het is niet dat er geen kritiek komt, maar wij vertrouwen erop dat we wetenschappelijk aantoonbare resultaten boeken’’, vertelt Ter Steege. Dit wil de klimaatmissie doen door niet alleen samen te werken met wetenschappers, maar ook met studenten. ‘’Over klimaatverandering is al super veel bekend en feit is gewoon dat dit door menselijk handelen komt. En dat we ook prima weten hoe we dit technisch moeten oplossen met elkaar’’. Verder laat Ter Steege weten dat een vergelijking met de coronacrisis en de aanpak van het OMT hierin moeilijk te trekken is.

Draagvlak

Zelf werkt Ter Steege op lokaal niveau in de energie transitie en ze merkt vaak dat het stukloopt op het missen van urgentie door de landelijke overheid. Door dat beleid missen bewoners en lokale besturen vaak ook deze urgentie. De Klimaatmissie gelooft er in dat als de overheid duidelijk maakt dat dit een crisis is, er veel meer draagvlak zal ontstaan in de landelijke bevolking.

Regeerakkoord

De Nederlandse Klimaatmissie wil door een online petitie zo veel mogelijk handtekeningen ophalen om het plan aan het kabinet voor te kunnen stellen.
‘’Het uiteindelijk doel is om als jongerenorganisaties de handtekeningen aan het kabinet te overhandigen en ons plan in het regeerakkoord te krijgen’’.

Fabrice Leclaire

Bron: CBS/AD