De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel voor een vrouwenquotum. Deze wet verplicht beursgenoteerde bedrijven om de raad van commissarissen (RvC), de top in het bedrijfsleven, minstens voor één derde uit vrouwen te laten bestaan. Dat betekent dus dat voor iedere man die vertrekt, een vrouw zijn functie moet overnemen.

Twee derde van de beursgenoteerde bedrijven voldoen al aan dat quotum. Maar volgens de overheid is dit quotum toch nodig om ook de laatste bedrijven zover te krijgen. Volgens het demissionaire kabinet is het “noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om echt werk te maken van diversiteit en af te rekenen met de oude benoemingscultuur van ons kent ons”, meldt het ANP.

De helft vrouwen
Een van de voorlopers onder de beursgenoteerde bedrijven is NSI. Het bedrijf heeft nu al een raad van commissarissen die voor de helft uit vrouwen bestaat. De woordvoerder namens NSI, Dirk Jan Lucas, licht toe: “In 2017 wilden wij al bewust meer vrouwen in de RvC. We streefden niet per se naar een quotum, maar wilden wel een betere balans hebben in de top. Als alleen maar dezelfde soort mannen in een kamer zitten kan dat leiden tot onproductieve situaties. Een vrouw kan er een andere kijk op hebben en dat leidt weer sneller tot een doorbraak.” Daarbij stelt NSI wel voorop dat de voorkeur uit gaat naar een vrouw, maar dat de kwaliteiten voor de functie leidend zijn.

Invoering
De wet wordt na vijf jaar geëvalueerd en na acht jaar vervalt het quotum. Het plan van de demissionair ministers Sander Dekker (VVD) en Ingrid van Engelshoven (D66) is om de wet per 1 januari 2022 in te laten gaan.