Voor de derde editie van Diversity Day is er een livestream georganiseerd voor de kick-off. Het is georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) voor medewerkers en werkgevers die meedoen met de dag. Het doel van de dag is om aandacht te vragen voor diversiteit.  

Met bijna driehonderd kijkers begint de aftrap van Diversity Day met SER-voorzitter Mariëtte Hamers. Met een papiertje en een glas water voor zich leest Hamers haar tekst voor. Op de achtergrond zie je nog net een scherm met confetti dat slecht laadt. Het thema van de dag is: jezelf zijn werkt.  

Hamers heet iedereen welkom op deze feestelijke dag waarop de kracht van diversiteit gevierd wordt. “Er is werkelijk alle reden toe, want vorige week is in de Eerste Kamer de wet Ingroeiquotum en streefcijfers aangenomen. Dat is een historische mijlpaal, noodzakelijk om versnelling in de top en subtop van het bedrijfsleven voor diversiteit te realiseren.” 

Met hulp van gebarentolk Irma Sluis, inmiddels bekend van de persconferenties van Rutte, vertelt Hamers dat het niet alleen de bedoeling is om verandering in de top te realiseren in de man/vrouw verhouding. “Het gaat om veel meer. Het gaat om diversiteit in brede zin. Het gaat ook van onder naar de subtop en van de subtop naar de uiteindelijke top.” 

Volgens Naomi Kok Luis begon Diversity Day drie jaar geleden. Ze is communicatieadviseur voor diversiteit in bedrijf bij de SER. “Bedrijven zijn echt super creatief. Trainingen, een escape game om bewust te worden van je onbewuste vooroordelen, een podcast over jezelf zijn op de werkvloer en ga zo maar door. Het is natuurlijk heel belangrijk wat we hiermee in gang zetten, namelijk een inclusieve werkvloer.” 

De demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees heeft een videoboodschap waarin hij praat over diversiteit. “Diversity Day gaat over het zien van de waarde van verschillen talenten. We zetten goede stappen en alle lof daarvoor. Jullie, als werkgevers, zijn cruciaal om dit ideaal dichterbij te brengen. Breed heerst het besef dat je diversiteit niet alleen erbij doet, maar het getuigt van goed werkgeverschap. Verandering gaat trager dan ik zou willen, maar we zijn in beweging en het gaat de goede kant op.” 

Vervolgens is er een prijsuitreiking door Rabin Baldewsingh. Hij is nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Twee grote bedrijven zullen een prijs krijgen. Er wordt gekeken naar projecten die voor het hele land kunnen dienen en voldoen aan drie belangrijke criteria: is het vernieuwend? Is het overdraagbaar naar andere bedrijven? En hoe effectief is het initiatief? 

In de categorie grote bedrijven zijn genomineerd: Dura Vermeer met het bureau Social Return, de NS met Kabelstraat en Price Waterhouse Cooper met Exclusion Experience. De winnaar is Dura Vermeer.  

Het bedrijf schept op structurele wijze banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Abdewsingh vertelt: “Met trajecten en trainingen worden mensen met een migratieachtergrond, mensen die een enorme afstand hebben tot de arbeidsmarkt, betrokken.” 

De winnaars Mustafa al Shabaki en Wesley Kuijpers nemen hun prijs in ontvangst. Op de vraag of zij bij de oprichting ergens tegenaan zijn gelopen zegt Al Shabaki van niet. “We hebben draagvlak van de hele organisatie en dat maakt het heel erg makkelijk om iedereen mee te nemen en alle activiteiten uit te voeren. We streven ernaar om alle lagen van de maatschappij te betrekken en daarvoor arbeidsplekken te creëren.’” 

De tweede prijs op categorie midden- en kleinbedrijf wordt vervolgens uitgereikt. Genomineerd zijn AT5 met het project Wij zijn Amsterdam, MKB Rotterdam Rijnmond met de Beroepentuin en de NTVZ met oriëntatiesessies voor meer diversiteit binnen raden van toezicht.  

De winnaar is MKB Rotterdam Rijnmond met de beroepentuin.  

Baldewsingh legt uit: “De jury heeft ze uitgeroepen omdat ze binnen twee maanden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar banen leiden naar sectoren waar een personeelstekort is met nadruk op de energiesector. Wel 80% van de mensen die meedoen met de beroepentuin vindt een baan.” 

Henk van der Beek en Seyit Yeyden, nemen de prijs in ontvangst. “De vacatures liggen op de plank en we hebben contacten met bedrijven die op zoek zijn naar mensen. We laten aan bedrijven over wat mensen moeten kunnen en meestal kunnen mensen dan direct in een ploegje meedraaien,” legt Van der Beek uit. 

Na de prijsuitreiking zingt Shishani Forget to remember waarin zij aandacht wil vragen voor mensen die overleven en vluchten voor hun leven. In de tekst herhaalt zij meerdere keren: Freedom for few, maybe if they look like you. 

Mariëtte Hamers eindigt met een conclusie dat het een bijzonder jaar is voor diversiteitsdag. “Een jaar waar we een wet hebben met een vrouwenquotum.”  

De rest van de dag organiseren bedrijven zelf activiteiten in verband met diversiteit. Het eerste jaar deden er honderd bedrijven mee, maar dit jaar zijn dat er 375.