Biomassa krijgt het stempel duurzaam omdat de CO2 die vrijkomt bij het kappen van bomen gecompenseerd wordt door nieuwe plantengroei. Dit blijkt in de realiteit niet zo duurzaam te zijn als wordt gezegd. Dit terwijl het verbruik van biomassa in het afgelopen jaar is toegenomen, met wel 10 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoeksrapport. 

Van het totaal aan hernieuwbare energiebronnen is het aandeel van biomassa maar liefst 54 procent (2020). Er is dus maar een kwart aandeel aan windenergie en 14 procent zonne-energie. Dit terwijl biomassa niet de meest milieuvriendelijke manier is om energie op te wekken. Volgens Bram Karst, woordvoerder van Greenpeace, is biomassa door Europese wetgeving bestempeld als duurzaam, maar klopt dit niet. “Biomassa is duurzaam omdat het CO2-neutraal zou zijn. Maar als jij een bos omkapt en nieuwe bomen plant dan duurt het jaren voordat de bomen groot genoeg zijn om die CO2 daadwerkelijk weer opnemen.”

Het stoken van biomassa draagt voor 6 procent bij aan het totale verbruik van hernieuwbare energie in 2020. Dit komt met name doordat kolencentrales meer biogas, biobenzine, groen huishoudelijk afval of houtproducten verbranden, meldt het CBS in het rapport.

Made with Visme Infographic Maker

Onderzoek
Greenpeace, WNF en andere natuur- en milieuorganisaties verbroken afgelopen zomer de afspraken met de energiesector over het gebruik van biomassa. Dit gebeurde na een onderzoek dat werd gedaan in opdracht van Greenpeace. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) bracht een rapport uit over de houtproductie in Estland. Volgens het rapport is het Estlandse hout allesbehalve duurzaam en is er een grote kans dat dit ook in Nederlandse biomassacentrales wordt verbrand.

Bram Karst, licht toe: “Wij zijn akkoord gegaan met die afspraken en hebben toen een compromis gesloten over het gebruik van meer biomassa. Onze voorwaarde daarvoor was dat de brandstof hiervoor duurzaam wordt verhaald en dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn.” Karst voegt daaraan toe dat biomassa wel beter is dan bijvoorbeeld kolen, maar dat je met de klimaatdoelen van 2050 in zicht niks hebt aan de huidige productiewijze van biomassa.