Door het initiatief Mijn Melk kunnen boeren hun zuivelproducten direct aan een supermarkt leveren, zonder tussenkomst van een zuivelfabriek. Dit garandeert een betere prijs voor de boeren. Het initiatief komt van de familie Rotgans. Zij hebben een melkveehouderij. De woordvoerder van zuivelfabrikant FrieslandCampina, Jan-Willem ter Avest, reageert op het initiatief: “Dit is niet de eerste keer dat we dit als zuivelfabriek meemaken, maar het is geen directe concurrentie voor ons.”

Wanneer boeren zich aansluiten bij het initiatief, stoppen zij met leveren aan zuivelfabrikanten. Ze worden zelf verantwoordelijk voor de keten en kiezen zelf aan wie ze verkopen én voor welke prijs. Er gaan geen kosten naar de fabrikant, dus krijgt de boer een hogere prijs voor zijn producten.

Volgens Ter Avest kan zo’n initiatief niet alleen de zuivelfabrikanten in de weg zitten, maar ook de boeren in de vingers snijden: “Om een product te mogen verkopen moet het aan heel veel kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast moet er markt zijn voor het product dat je wilt verkopen. Niet elke boer kan dat zelf regelen.”

FrieslandCampina houdt onafhankelijke boeren niet tegen. Boeren die aan de lokale markt willen leveren zijn namelijk geen concurrentie voor de zuivelfabrikant. Soms komt Campina de boeren tegemoet: “We hebben regelingen dat zij een percentage van de zuivel aan ons leveren en de rest zelf mogen verkopen, als dat een betere prijs voor hen oplevert.” Zo zorgt FrieslandCampina er voor dat zij hun leveraars tevreden houden.

Een initiatief zoals Mijn Melk is niet het eerste initiatief volgens FrieslandCampina: “Soms lukken initiatieven zoals deze, en soms niet. Als boeren een goed initatief ontplooien helpen wij ze enorm graag, als we daar een toekomst in zien.”