Datalekken komen steeds vaker voor, waarin de gegevens van veel studenten gelekt worden. Zijn studenten wel op de hoogte van welke gegevens mogelijk betrokken kunnen zijn bij een datalek?