Gemeente Amsterdam is deze week gestart met de campagne ‘Kom op Amsterdam!’. Als er wordt gediscrimineerd op de werkvloer moet er door werknemers worden gereageerd, is het uitgangspunt. “Door te reageren op discriminatie, kan het later worden voorkomen”, zegt Hanneke Felten, onderzoeker op het gebied van discriminatiebestrijding.

De aanleiding voor de campagne is een recent onderzoek van de gemeente Amsterdam. Hieruit blijkt dat 15% van de Amsterdammers te maken krijgt met discriminatie op de werkvloer. “Amsterdammers die discriminatie ervaren op hun werkplek zijn minder tevreden, voelen zich minder gelukkig en voelen zich minder gezond”, is te lezen in het onderzoek. Door te reageren op racistisch gedrag stel je een duidelijke sociale norm. Op die manier leer je wat er wel en niet kan binnen je organisatie”, legt Felten uit. 

Oefenen 

Door te oefenen met racistische situaties leren werknemers discriminatie te herkennen. Er worden bijvoorbeeld discriminerende voorbeeldzinnen gebruikt. “Wat er onder discriminatie wordt verstaan kan ingewikkeld zijn. Je moet concrete voorbeelden bespreken zodat je weet wat er niet hoort binnen een organisatie.” Naast het herkennen van discriminatie is ook het reageren op discriminatie belangrijk. “Als je niet reageert heb je kans dat het zich verder uitbreidt. Als iemand een racistische ‘grap’ maakt en niemand zegt er wat van, dan denkt die collega dat het normaal is”, vertelt Feltman. 

Context 

“Mensen passen zich vaak aan in een bepaalde context. Het blijven toch een beetje kuddedieren. Wanneer ze denken dat iets normaal is binnen een groep zullen ze zich daaraan aanpassen. Iemand kan bijvoorbeeld binnen een groep anti-homo leuzen roepen terwijl hij hartstikke homovriendelijk is.”  Volgens Feltman kan het spannend zijn om te reageren op racistisch gedrag. “Door hierop te trainen kan je zelf het vertrouwen krijgen om iets te zeggen over een opmerking.” In Nederland staat deze aanpak nog in de kinderschoenen. In het buitenland wordt al gewerkt met deze campagne en ook in Nederland worden nu de eerste stappen gemaakt, Amsterdam trapt af.