Omwonenden demonstreerden afgelopen woensdag voor de ANP-fabriek in Nijmegen. Zij maken zich zorgen om de uitstoot van de asfaltfabriek. Uit een recente meting bleek namelijk dat er een te hoge concentratie kankerverwekkende stoffen wordt uitgestoten.

Na de demonstratie werden er in de gemeenteraad moties aangenomen. Er zal in november een compleet overzicht komen van alle maatregelen die de gemeente heeft om tegen de fabriek in te zetten. Er zal een meetplan voor de schadelijke stoffen worden gemaakt, als de fabriek nog twee keer boven de toegestane hoeveelheid schadelijke stoffen uitstoot zal die moeten sluiten.

Uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap is gebleken dat de luchtkwaliteit in Nijmegen ‘matig’ is. Na Amsterdam heeft de stad de slechtste luchtkwaliteit van Nederland. In de wijken Nieuw-West hebben bewoners in het bijzonder last van deze lucht.  De asfaltfabriek is echter niet de enige vervuiler. De grote hoeveelheid stikstofdioxide die in de lucht hangt wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het verkeer.

Op deze kaart is te zien welke wijken het meeste last hebben van lucht vervuild door stikstofdioxide.

Klachten 

De bewoners uit de wijk hebben last van verschillende klachten, zoals hoesten en hoofdpijn. Anoek Besselink, Environmental Health Specialist bij de GGD Zuid-Gelderland, stelt dat er normaal gesproken weinig risico verbonden zit aan wonen naast een industrieterrein.  “De GGD zegt dat we beter geen huizen en scholen kunnen bouwen aan drukke wegen”, begint ze. “Maar wonen bij een industrieterrein is heel iets anders.” Volgens Besselink zijn de handhaving en toezicht in Nederland goed genoeg geregeld om fabrieken te beperken in hun uitstoot. “De handhaving werkt in sommige gevallen niet zo goed, maar over het algemeen kun je stellen dat je naast een industrieterrein prima gezond kunt wonen en oud kunt worden.”

Dit betekent echter niet dat luchtvervuiling geen klachten en gezondheidsrisico’s met zich meedraagt. “De luchtwegen, het hart en de vaten kunnen negatief beïnvloed worden door het inademen van luchtverontreiniging. Dat gebeurt met name door stikstofdioxide, fijnstof en roet.” Van de eerste twee stoffen is dus een flinke concentratie in de Nijmeegse lucht teruggevonden. “Deze stoffen kunnen COPD- en astmaklachten verergeren. Hoesten en kortademigheid zijn vaak het gevolg van lange blootstelling aan deze stoffen”, zegt Besselink.

Effect op het lichaam

Ook vertelt zij dat de effecten op kinderen iets merkbaarder zijn. “Kinderen zijn nog in ontwikkeling en zijn dus gevoeliger voor componenten van buitenaf. Vooral kinderen die al een luchtwegaandoening hebben zijn daar vatbaar voor.”

Een eventuele sluiting van de ANP-fabriek zou een positief effect kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden. “Algemene klachten als hoesten zijn terug te draaien door de blootstelling te stoppen. Dat gebeurt namelijk allemaal in de bovenste luchtwegen.” De langdurige effecten van luchtverontreiniging zijn echter niet zo gemakkelijk terug te draaien. “Als de verontreiniging dieper zit, bijvoorbeeld in de bronchiën of bloedbaan, is het echt blijvend. Dat is niet terug te draaien door de blootstelling te stoppen.”

Roel van Tiel, bewoner van de wijk Hees vertelt over de klachten die hij ervaart:

Buurtbewoners gingen daarom woensdagavond de straat op om te demonstreren tegen de afvalfabriek: