Er is weer onrust rond het Amelisweerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilt de A27 gaan verbreden en daar zijn verschillende belangenorganisaties het niet mee eens. Een van die organisaties is de jongerenafdeling ‘Amelisweerd niet geasfalteerd’, zij zijn tegen de verbreding en de kap van 800 bomen die hierbij komt kijken.

 Dat er weer opnieuw tegengeluid wordt gegeven tegen de verbreding van de weg, is niet heel gek. De beweging is namelijk al een lange tijd bezig. In 1970, toen de eerste plannen bekend waren voor de aanlegging van de A27, ontstonden de eerste actiegroepen. Het verzet groeide met de jaren mee, want de grenzen van de belangengroepen leken telkens weer worden opgerekt. Om meer duidelijkheid te geven over de jarenlange strijd die het bos kent is onder aan de pagina een tool te vinden. In deze tool belichten wij de hoofdpunten die het bos kent. 

En opnieuw wordt er dus gedemonstreerd, maar deze keer door studenten van een nieuwe generatie. Voor hen is het Amelisweerd een plek om te hangen met vrienden of om even bij te komen van school . Daarom kwamen zij gister in actie tegen de kap van 800 bomen voor de A27. Zo’n 150 studenten en andere belanghebbende waren aanwezig bij het protest in Utrecht. Er vond een wandeltocht plaats, van het Domplein naar het Amelisweerd, om zo meer aandacht te vragen tegen de verbredingsplannen. 

Tracébesluit

Zoals te zien is er veel ophef over de kap van de bomen, maar volgens de overheid is het verbredingsplan noodzakelijk. Het ministerie verwacht namelijk dat de verkeersdrukte steeds meer  zal gaan toenemen. De aanleg is dus cruciaal om de files tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verbeteren. De weg zal van tien banen naar veertien banen moeten gaan, zodat alles vlotter en veiliger kan doorrijden. Terug in 2020 heeft demissionair-minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) het tracébesluit over de weg getekend. 

Omdat van Nieuwenhuizen is afgetreden ligt nu de verantwoordelijkheid bij de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser. Zij gaf aan in een een interview met het AD ook voorstander te zijn van de wegverbreding. Echter kunnen er nog geen nieuwe besluiten gemaakt worden, aangezien er nog geen zittend kabinet is. 

‘’We hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen van a naar b komen. Daar is dit traject wel een heel belangrijke in”

– Barbara Visser in een interview met het AD

Hoewel de plannen nog op tafel liggen, zijn ze al wel uitgewerkt. In deze Tracékaart is precies te zien wat de bedoeling is. Zo is er te zien dat langs het Amelisweerd 800 bomen gekapt moeten worden voor de nieuwe aanleg. Maar niet alleen hier, langs andere delen van de weg moeten ook meerdere bomen worden gekapt. Dit gaat in totaal om zo’n 59 hectare. Als compensatie voor de kap belooft het ministerie om meer bomen terug te planten. In totaal komt er 64,7 hectare terug voor in de plek. 

Boscompensatie 

Dat vindt Bart Pörtzgen, bosbeheerder van Brabants Landschap, een goede oplossing. Volgens de bosbeheerder zou het mooi zijn als er een soort meerwaarde traject uitgehaald kan worden. ‘’In Nederland is het verplicht om weggehaalde bomen ergens anders weer terug te plaatsen. Één hectare kappen is één hectare terug planten. Het zou mooi zijn als alles wat je terug plant een meerwaarde heeft ten opzichte van wat je weghaalt. Dat zou mijn voorkeur hebben’’

 Echter is het volgens Pörtzgen wel lastig om te zeggen wanneer de gekapte bomen terug gecompenseerd zijn. ‘‘Elk bos heeft zo zijn eigen waarde, zowel jong bos als oud bos. Als je oud bos kapt, heeft dat bijvoorbeeld altijd invloed op specht soorten. Jong bos daarentegen heeft weer heel veel waarde voor insecten. Daarom is het lastig om te zeggen wanneer de aangeplante bomen de gekapte bomen compenseren, omdat dat per boomsoort verschilt.’’ 

Gevolg voor het bos

Daarnaast legt Pörtzgen uit dat de verbreding van de A27 voor de natuur in het Amelisweerd kleine effecten zal hebben. ‘’In principe heeft het altijd effect Als je een natuurgebied doorsnijdt of kleiner maakt, dan maak je altijd het leefgebied kwetsbaarder. Hoe groter het gebied, hoe meer ruimte de beesten hebben en dus ook hoe weerbaarder ze zijn. Als je die ruimte kleiner maakt wordt dat wat lastiger, maar buiten dat veranderd er niet veel voor de natuur. De situatie zou compleet anders zijn als er nog geen weg had gelegen. Nu gaat het dus alleen om een klein deel wat verkleint word.’’ 

 Zelf snapt hij de verbreding van de weg dan ook. ‘’Ik rijd regelmatig over de A27, omdat ik twee natuurgebieden beheer die daarlangs liggen. Ik merk zelf sinds de laatste weken de drukte op de weg. Dat er dus iets moet gebeuren, merk ik al. Of die drukte dan per se op deze manier aangepakt moet worden weet ik niet. Ik kan daar heel moeilijk over oordelen als het gaat om het traject langs het Amelisweerd.’’

Jos kloppenborg heeft daar wel een antwoord op. Hij strijd namelijk al jaren tegen de verbreding van de weg. Sinds januari is hij samen met Kerngroep Ring Utrecht een rechtszaak aangegaan tegen de verbreding. Volgens hem zijn er andere mogelijkheden om de drukte tegen te gaan.

Hoe de toekomst er voor het Amelisweerd uit gaat zien is dus nog de vraag. Eerst moet er een kabinet komen om verdere besluiten te nemen. Volgens het Rijk is de verbreding van de weg de enige manier om de drukte tegen te gaan. De studenten en Kerngroep Ring Utrecht hebben daar andere oplossingen voor bedacht.