Door de stijgende gasprijzen zullen de energierekeningen flink oplopen. Uitwonende studenten wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen en moeten dus meer stoken dan anderen. Hieronder is te zien in wat voor staat vele studenten leven en of zij zich zorgen maken over de stijgende gasprijzen.

Gasprijzen

één van de redenen om woningen beter te isoleren, zijn de gasprijzen. In onderstaande grafiek is te zien dat zowel de vaste als variabele gasprijzen omhoog zijn geschoten in het afgelopen jaar. De vaste gasprijs wordt het vaakst gebruikt in gascontracten. Bij deze vorm ligt de gasprijs voor de duur van een meer- of eenjarig contract vast voor de consument. Bij een variabel gascontract verandert de prijs die de consument betaalt maandelijks mee met de marktprijs.

De persoon die de portemonnee trekt

Het is duidelijk dat de gasprijzen in Nederland in het afgelopen jaar fors zijn gestegen. Volgens Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, is het in de praktijk vaak de student die opdraait voor deze extra kosten. “Het is wel vaker zo bij dit soort crises dat mensen met het minst te besteden het hardst worden geraakt. Studenten behoren meestal ook tot die groep”, begint Boahene. “Door het leenstelsel en de hoge huurprijzen hebben ze vaak al weinig te besteden en als dit er dan nog bovenop komt, kan dat heel problematisch worden.”

De voorzitter stelt ook dat studenten een hoge eindrekening gepresenteerd kunnen krijgen. “Als je een voorschot op gas betaalt, wordt er vaak aan het einde van het jaar gekeken wat de daadwerkelijke rekening is”, legt Boahene uit. “Die kan fors hoger uitvallen.” Volgens haar is het voor studenten handig om hier alvast wat geld voor opzij te leggen, maar ligt de verantwoordelijkheid voor het betalen van de gasrekening hogerop. “De individuele student hoort niet de dupe te zijn van deze stijging. Onze overheid moet zich over deze kwestie buigen.”

Isolatie

Ook de huisbaas draagt enige verantwoordelijkheid voor het naar beneden brengen van de gasrekening. “Als je huurt, hoort de huisbaas natuurlijk te zorgen voor het onderhoud van het pand”, stelt Boahene. “Isolatiekosten horen daar ook bij.” Volgens de voorzitter van de Studentenvakbond is isoleren niet de complete oplossing voor het tegengaan van een hoge gasrekening, maar is het wel degelijk van belang: “Het is, ongeacht de gasprijzen, belangrijk dat woningen voldoende geïsoleerd zijn. Ook voor het milieu is het goed, aangezien je gewoon minder energie verbruikt.”

Volgens Boahene is de staat van isolatie in studentenhuizen nog altijd niet voldoende. “In de praktijk wonen studenten vaak nog steeds in niet optimaal geïsoleerde, slecht onderhouden huizen”, stelt ze. “Het is de verantwoordelijkheid van de huisbaas om dit op te lossen, maar in de praktijk zien die er niet altijd op toe.”

Initiatiefrecht

Als het op concrete oplossingen voor het isolatieprobleem aankomt, heeft Marcel Trip, woordvoerder van de Woonbond suggesties. “Een verhuurder kan gedwongen worden te verduurzamen. Daar is een wet voor: het initiatiefrecht voor huurders.” Volgens Trip loont het om met de huurbaas in gesprek te gaan over betere isolatie. “Maak goede afspraken over verduurzaming en renovatie. Zeker door de stijgende energieprijzen is dat belangrijk.”

De wet waar huurders op kunnen terugvallen als het aankomt op verbeterde isolatie heeft volgens de Woonbond echter genoeg verbeterpunten. “Het initiatiefrecht is verouderd. Je kunt er wel dubbel glas mee afdwingen als je enkel glas hebt”, begint Trip. “Ook kun je een betere cv-ketel afdwingen, maar dan met specificaties uit de jaren 80.” De Woonbond zou dan ook graag zien dat deze wet gemoderniseerd wordt: “Dat moet echt naar de standaarden van nu. Alleen dan kan je echt duurzaamheid afdwingen.”

Politieke verantwoordelijkheid

Het verbeteren van het initiatiefrecht is echter niet de enige manier waarop de Woonbond huurders probeert te beschermen tegen verhoogde gasrekeningen: “In een brief aan de Kamer hebben wij ertoe opgeroepen huurverhogingen voor huizen met een F- of G-label tegen te houden.” Als een huis een F- of G-label heeft, verbruikt het meer energie door bijvoorbeeld slechte isolatie.

Kajsa Ollongren, demissionair Minister van Binnenlandse Zaken, gaf als oplossing dat Nederlanders hun huizen zo snel mogelijk beter moeten isoleren. Trip vindt deze oproep enigszins kort door de bocht: “Dat is voor huiseigenaren makkelijker gezegd dan voor huurders”, begint hij. “De politiek moet snel in actie komen tegen het isolatieprobleem en niet het over de schutting van de huurder kieperen.”

Peter Paul de Jong van De Jong Verduurzaamt uit Dordrecht, is expert op het gebied van isolatie. Hij adviseert studenten de CV-ketel zo weinig mogelijk te gebruiken. 

Isolatie bij de woningcorporatie

Volgens belangenbehartigers van huurders is het momenteel dus zo dat bewoners nog te vaak de lasten moeten dragen van hogere gasprijzen. Studentenwoningcorporatie SSH stelt echter dat er achter de schermen veel gedaan wordt om de kwaliteit van isolatie te verbeteren. “Op het moment zijn we bezig met een onderzoek waarmee we in kaart willen brengen hoe duurzaam onze woningen zijn”, begint Hidde Feenstra, strateeg bij de SSH. “Isolatie is daar onderdeel van. Op basis van de uitkomsten gaan we op vaste onderhoudsmomenten duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren.”

“Betere isolatie zorgt ervoor dat de energielasten omlaaggaan”, zegt Feenstra. “Dat is voor de huurder een pluspunt, maar ook voor het milieu.” Het streven van de SSH is dan ook alle panden voor 2050 CO2-neutraal te hebben gemaakt. “We beheren ook veel monumentale panden. Die zijn vaak slecht geïsoleerd”, begint de strateeg. “De wetgeving hieromheen maakt dit een uitdaging. Bij wijze van spreken moet je voor het verplaatsen van elke steen toestemming hebben.”

Het financiële plaatje

Volgens Feenstra is het in veel gevallen zo dat de SSH geen subsidies ontvangt voor het verduurzamen van panden. “Voor het isoleren van huurwoningen zijn vanuit de overheid beperktere subsidieregelingen dan voor huiseigenaren.” Toch is het verduurzamen van een woning voor de SSH in veel gevallen wel te financieren. Feenstra stelt dat hiervoor twee paden te bewandelen zijn voor de woningcorporatie: “De eerste manier is het als corporatie zelf betalen. Dan verdienen we het niet terug en is het een kostenpost.”

“De tweede manier is de kosten doorbelasten aan de huurder”, stelt Feenstra. “Dan gaat de huur omhoog en dat kun je als corporatie niet zomaar doen. De huurder moet er zelf voor kiezen.” Volgens Feenstra is dit in sommige gevallen echter wel een gunstige optie voor huurders: “Als ze met een investering voor betere isolatie en lagere energieprijzen kunnen zorgen, zal geen huurder daar nee tegen kunnen zeggen.”

Bij slechte isolatie zijn schimmel en vocht veelvoorkomende gevolgen. Heeft dit ook gevolgen voor de gezondheid?

Om de financiële positie en woonconform te verbeteren, moet hier snel iets aan veranderen. Kortom: slechte isolatie in studentenhuizen is op dit moment de norm en geen uitzondering. de SSH, LSVb en De Jong Verduurzaamt zijn eensgezind over de oplossing: de politiek is aan zet.