Het is één jaar geleden sinds de eerste coronavaccinatie in Europa is gezet. Volgens Our World in Data is meer dan 58 procent van de Europese bevolking volledig gevaccineerd. Op dit moment is de vaccinatiegraad van volledig gevaccineerden in Nederland volgens Rijksoverheid meer dan 85 procent. Dit is aanzienlijk hoger dan het Europees gemiddelde, maar in het begin van de vaccinatiecampagne lag dit anders.

Hieronder een tijdlijn hoe de vaccinatie in Nederland verliep vanaf het moment dat de eerste vaccinatie in Europa werd gezet

?

Jos Dusseljee, woordvoerder van Cordaid en gespecialiseerd in vaccinatiestrategieën, denkt dat het trage begin te maken heeft met de drang van de Nederlandse overheid om alles te organiseren. ”De Nederlandse overheid laat niets aan het toeval over. Alles gaat op afspraak.” Volgens Dusseljee zou hierbij ook verantwoordelijkheid moeten liggen bij de huisartsen. ”Tijdens het zetten van griepprikken krijg je een tijdsslot waarin je langs kunt komen. De mensen die niet op komen dagen krijgen hierna nog een uitnodiging. Waarom kan dat bij deze vaccinatie campagne niet?”

Volgens Dusseljee is een oplossing om de vaccinatie, met blik op de boostercampagne, te versnellen door massavaccinaties in te voeren. Volgens hem kan Nederland in dat opzicht veel leren van ontwikkelingslanden. ”In veel ontwikkelingslanden wordt er in districten gehandeld. Binnen districten wordt goed samengewerkt tussen alle gezondheidsinstellingen, van een kleine kliniek tot het district ziekenhuis. Dat levert resultaat op. Dat is in Nederland anders. Hier zijn allerlei instanties, met verschillende belangen, bezig met de vaccinatie campagne. Dat kost tijd.”

De GGD denkt dat het probleem van de trage opmars van de boostercampagne al in juni 2021 is begonnen. Toen concludeerde de gezondheidsraad dat een booster niet aan de orde was. In september werd er door de gezondheidsraad benadrukt dat de reguliere vaccinaties voldoende beschermden. Vanaf 2 november werd de GGD betrokken bij het boosterplan. ”Op dat moment moet er eerst goed uitgezocht worden wie er uitgenodigd moeten worden. Dat kost tijd.”

Nederland kent een aardig arsenaal aan organisaties die zich bemoeien met de vaccinatiestrategie. In eerste instantie moeten vaccinatieproducenten een vaccin produceren. Deze vaccins moeten hierna goedgekeurd worden door de gezondheidsraad. Daarna geeft het OMT een advies aan het kabinet. Dit advies wordt aan de Tweede Kamer voorgelegd waarna de kamer hierover debatteert. Bij goedkeuring van de Kamer wordt het overgedragen aan de GGD. Die gaat dan aan de slag met afspraken inplannen en vaccineren.

De GGD is bezig met het uitbreiden van de boostercampagne. ”Er wordt in alle regio’s hard gezocht naar extra locaties om te vaccineren. Dit is lastiger dan voorheen omdat veel locaties zoals sporthallen en evenementenlocaties gewoon weer in gebruik zijn.”

Volgens Dusseljee moeten we buiten de nationale vaccinatiestrategie om ook kijken naar hoe vaccinatie verloopt in ontwikkelingslanden. ”We moeten niet alleen Nederland gezond maken, maar de hele wereld. Als we geen geld stoppen in zowel de informatie als vaccinatievoorzieningen in ontwikkelingslanden zal corona niet verdwijnen. We zien het gebeuren, het virus blijft muteren.”

Afgelopen maandag gaf Tom de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer aan dat er zowel economisch en gezondheidshulp moet gaan naar ontwikkelingslanden.