Het percentage ziekmeldingen heeft in het derde kwartaal van 2021 het hoogste punt bereikt in bijna twintig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitbraak van het coronavirus is waarschijnlijk een van de hoofdoorzaken, maar niet de enige reden.

Het CBS merkt dat het ziekteverzuim de laatste jaren sterk toeneemt. ‘’Er is al jaren sprake van een trendmatig ziekteverzuim’’, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Deze trendmatige toename is naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende om de plotselinge stijging te verklaren. Zo vindt Van Mulligen het voor de hand liggen dat het coronavirus de oorzaak is. ‘’We zien het zeker in de zorg, daar is het ziekteverzuim harder gestegen’’, aldus de econoom. Echter is het virus niet de enige oorzaak van de plotselinge stijging in het ziekteverzuim.

Werknemers in de zorg lieten namelijk het vaakst weten dat zij het vanwege hun gezondheid niet in staat zijn om te werken. Zij meldden zich het afgelopen kwartaal op 6,3 procent van de werkdagen ziek. Vooral verpleeg- en verzorgingstehuizen hadden te maken met veel ziekmeldingen, omdat de druk op de zorg tijdens de coronaperiode alleen maar hoger is geworden.

Er is nog een reden dat werkgevers in alle sectoren meer ziekmeldingen krijgen. ‘’Vergrijzing van de werkzame bevolking is een belangrijke oorzaak van de toename van het ziekteverzuim’’, aldus Van Mulligen. ‘’Oudere werknemers zijn niet per se vaker ziek, maar als ze ziek zijn duurt dit vaak wel langer. Als gevolg daarvan neemt het aantal verzuimde werkdagen door ziekte toe.’’

De toekomst

Van Mulligen denkt dat het er in de toekomst niet beter op wordt. ‘’Ik vrees dat werkgevers maar beperkte invloed hebben op ziekte van werknemers als gevolg van een virusbesmetting’’, vertelt de hoofdeconoom.