Het controlebeleid van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in varkensstallen is niet voldoende. Stichting Wakker Dier vindt dat de wetgeving aangepast moet worden. Mede daarom spande de stichting een rechtszaak aan tegen minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten.  

 Begin dit jaar kwam een rapport naar buiten van stichting Varkens in Nood, waarin duidelijk werd dat de NVWA te weinig optrad bij zijn controles van varkensstallen. Volgens de stichting werd er vaak niet opgetreden terwijl er wel duidelijke indicaties waren van gezondheidsproblemen bij de dieren. Een van probleempunten was volgens Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier, onder andere de ammoniakconcentraties. Wanneer deze boven de 20 ppm (parts per million) komen, kan de luchtkwaliteit schadelijk zijn voor de dieren. ‘‘De luchtkwaliteit in stallen zorgt voor gezondheidsproblemen bij de varkens. Er staat wel in de wet dat dieren hier tegen beschermd moeten worden, maar in de praktijk gebeurt dit niet.’’ Vertelt de directeur.  

 Naar aanleiding van dit rapport bracht minister van LNV, Carola Schouten, in een brief aan de kamer naar buiten dat er opnieuw gekeken zou worden naar het beleid. Ze beloofde verbetering, maar tot op heden is er echter nog niks veranderd. Het is nog onduidelijk wat precies de nieuwe minimumnorm wordt, wanneer deze ingevoerd wordt en hoe de NVWA hierop gaat controleren. Dit waren volgens het gepubliceerde artikel op de site van Wakker Dier de aanleidingen voor het starten van een rechtszaak.  

 Anne Hilhorst gaf aan dat volgens de informatie er bij Wakker Dier nog geen concrete plannen liggen bij het ministerie. Het ministerie van LNV liet zelf in een nieuwe reactie weten dat ze met de kwestie bezig zijn samen met het NVWA, maar concreet konden ze inderdaad nog niet zijn.  

 Open norm beleid 

 Momenteel hanteert het NVWA een zogeheten open norm beleid wat betekent dat een aantal indicatoren wordt gemeten, zoals de ammoniakconcentraties, maar dat er geen grenzen liggen aan deze indicatoren. Volgens Anne Hilhorst, is deze open norm lastig te handhaven waardoor er alleen in uitzonderlijk slechte situaties iets gebeurt. Volgens haar moet het beleid duidelijker gemaakt worden. ‘‘Wat we willen bereiken met deze rechtszaak is dat het beleid herzien wordt. Wanneer de open norm concreet wordt ingevuld kan de NVWA erop handhaven.’’ Anne Hilhorst vermoedt dat hierdoor uiteindelijk de stal- en luchtkwaliteit beter zal worden. Ze wijst hierop naar buurland Duitsland. ‘’Hier is de norm al gesteld op 20 ppm, dan zeg ik, laten we dit in Nederland dan ook mooi als startpunt nemen.’’ 

 Toekomst 

 De directrice houdt niet teveel hoop dat de procedure snel afgerond is. ‘’We zijn ooit begonnen met een vergelijkbare procedure over het houden van water en voer bij kuikens, inmiddels loopt deze helaas al 8 jaar.’’ Hilhorst is door de eerdere aandacht die het onderwerp al kreeg wel hoopvol dat deze procedure vlotter verloopt.