De Europese Commissie is bezig met een totaalverbod op vislood in 2023. Toch is deze regelgeving ‘mosterd na de maaltijd’, zegt Robin van Schaik, oprichter van onlineviswinkel ‘Carpcon’.

 Vissers gebruiken lood om hun vislijn of voerkorf te verzwaren. Volgens Sportvisserij Nederland en de Unie van Waterschappen kan vislood ernstige milieuschade veroorzaken voor mens en dier wanneer dit in de natuur terecht komt. Zij zijn drie jaar geleden samen met vier ministeries, Natuurmonumenten en brancheorganisatie Divebo een campagne gestart om het gebruik van lood bij het vissen tegen te gaan.

“Als visser hoef je je geen zorgen te maken. Jaren geleden stonden ze al op hengelsportbeurzen met bewustwording en alternatieven voor lood,” zegt Van Schaik, “de regelgeving is eigenlijk mosterd na de maaltijd. De Europese Commissie en de politiek zijn minder snel en on-point met de ontwikkelingen dan de branche zelf.”

“Ook zonder deze regels zal je over een aantal jaar zien dat het gebruik van lood bijna helemaal weg is”, benadrukt van Schaik. Volgens hem is het wel een ‘laatste zetje’ om mensen die bijna nooit vissen, en dus nog oudere spullen met lood hebben, te informeren

Alternatieven

Ook in de portemonnee zal de sportvisser weinig merken. “Lood is relatief duur, qua prijs zal een alternatief wel meevallen”, merkt van Schaik op. En, er zijn al alternatieven beschikbaar. IJzer of steen worden al met regelmaat gebruikt. “Het grootste verschil is dat lood een groter soortelijk gewicht heeft”, legt van Schaik uit. Voorbeeld: een blokje lood zal dus zwaarder wegen dan een blokje steen van dezelfde afmeting.

Sportvisserij Nederland meldt dat niet alle alternatieven geschikt zijn, er is nog veel onduidelijk over tin, zink en koper. De organisatie hoopt ook dat er op Europees niveau een uitspraak komt over welke materialen wel gebruikt mogen worden.