Het huidige beleid om weidevogels zoals de grutto te beschermen en te onderhouden, werkt niet. Dat concludeert de rekenkamer. Er gaat veel geld naar toe maar de grutto, en andere weidevogels, hebben daar nog niet veel baat bij. Het ‘aanvalsplan grutto’ zou dit op moeten lossen. Piet Spoorenberg van de Vogelbescherming legt uit wat de huidige maatregelen zijn en wat precies het probleem is.