Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel 25 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het stimuleren van sport en bewegen. Dit in het kader van het bevorderen van de gezondheid. Het doel voor 2040 is om 75 procent van de Nederlandse bevolking in beweging te krijgen.

Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad, staat niet achter dit doel: “Dat vinden wij veel te laat. Dan zijn we inmiddels alweer bijna twintig jaar verder.” De Nederlandse Sportraad pleit ervoor om het doel naar 2030 te halen. Dit hebben we ook geadviseerd aan het kabinet, stelt Van Praag. “Iedereen onderschrijft het belang van bewegen en sport. Men trekt de gezondheidskaart daarbij en dat het op termijn ook geld gaat schelen als iedereen vitaler is en niet meer zo op de zorg hoeft te leunen. Wij zijn ongelofelijk verbaasd en teleurgesteld dat dat zomaar allemaal ter zijde wordt gelegd”, vertelt de voorzitter.

“Je mag ambitie hebben, maar je moet realistisch zijn”, zegt Vasanthi Iyer, arts Maatschappij en Gezondheid. “Om 75 procent van de bevolking aan het bewegen krijgen, moeten we ervoor zorgen dat het leuk en aantrekkelijk is om buiten iets te doen”, gaat Iyer verder. Volgens de arts is het belangrijkste het belang van beweging onder de aandacht te brengen.

Budget

Het geld wordt onder andere besteed aan het aanleggen van betere fiets- en wandelpaden, sporthallen, sportvelden en het opleiden van trainers. Van Praag: “Er komt zo ongelofelijk veel bij kijken, dat red je niet met het geld dat beschikbaar is gesteld. Wij hebben uitgerekend dat je 485 miljoen euro per jaar moet investeren als je het goed wil aanpakken.”

Van Praag legt uit dat als we het over sport hebben het niet alleen gaat om Verstappen of Ajax-Feyenoord of de hockey- en voetbaldames. De hele bevolking moet meer bewegen om ervoor te zorgen dat ons land vitaler wordt. Dat is de doelstelling erachter. Van Praag: “Met de maatregelen die ze nu voorstellen, krijgen we het niet voor elkaar om de bevolking in beweging te krijgen.”

Iyer bekijkt het van een andere kant. “Het geld is zo op, maar aan de andere kant is het een begin. Er moet wel worden gezorgd dat het heel goed wordt besteed, maar dat er aandacht wordt geschonken aan leefstijl, vind ik al heel wat”, aldus de arts.

Vrijblijvend

Van Praag vult aan dat om de bevolking in beweging te krijgen sport toegankelijk moet worden voor iedereen. Volgen hem is de infrastructuur in veel dorpen en steden er niet om te sporten. Daarnaast zijn er mensen die het niet kunnen betalen om te sporten. Het is een taak van de overheid om dit te regelen, stelt de voorzitter.

Nog een kritiekpunt van Van Praag op het regeerakkoord is de vrijblijvendheid: “In een dorp of stad ben je afhankelijk van de wethouder, minister en burgemeester als het gaat om sport en beweging. Die vrijblijvendheid moet eraf als je in 2040 meer mensen aan het bewegen wil krijgen. In dit regeerakkoord blijft het in stand. Dat is zeer triest.”

Jeugd

De jeugd is minder fit dan tien jaar geleden, dat terwijl zij de toekomst zijn, stelt Iyer. “We moeten er alles aan doen dat zij gelukkig en gezond opgroeien. Het kabinet kan faciliteren om een gezonde leefstijl te bevorderen, maar je kan kinderen niks opleggen. Het belangrijkste is dat we sport en beweging blijven stimuleren onder de jeugd.” In Nederland leven 300 duizend kinderen onder de armoedegrens. Ook zij moeten de kans hebben om te kunnen sporten, stelt Van Praag.