Uit statistieken van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) blijkt dat de werkloosheid op dit moment het laagste is sinds 2003. Ondanks deze daling zit er toch nog ruim een kwart miljoen mensen thuis zonder werk. Volgens Max Schouten van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) ligt dit vaak aan een het grote verschil tussen vraag en aanbod.   

De voornaamste reden voor de daling is het economische herstel na de coronacrisis. Toch telt Nederland 251.000 werklozen. Max Schouten, woordvoerder bij het UWV denkt dat dit komt door een gebrek aan ervaring binnen een branche. ”Zo’n zeven op de tien mensen met een WW-uitkering, de uitkering voor mensen die werkloos zijn, staan ingeschreven maar zijn hiervoor niet opgeleid of hebben geen ervaring binnen het beroep.” Schouten denkt dat omscholing hier een belangrijke oplossing voor is.   

Net als Schouten denkt Paul van den Boom, beleidsadviseur bij het Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), dat de werkloosheid van ruim een kwart miljoen te wijten is aan een groot verschil tussen vraag en aanbod. ”Er is bijvoorbeeld behoefte aan specifiek technisch personeel of mensen in de zorg. Die zijn er te weinig. Daarnaast zoeken werkgevers ‘perfect’ personeel, waardoor mensen met een arbeidsbeperking of ouderen geen kans krijgen.” De redenen voor deze beperkte kansen zijn volgens Van den Boom omdat de opleidingen en vaardigheden niet aansluiten op de vacature, maar ook op basis van vooroordelen, geen zin in investeren en soms zelfs discriminatie worden mensen afgewezen. 

Meer kans voor 50-plussers

Of de werkloosheid weer stijgt in tijden van de verlengde avondlockdown durft Schouten niet te zeggen: ”Het is lastig om een voorspelling te doen, maar tot nu toe zien we bij het UWV nog geen stijging in aanvragen voor mensen die werkloos geraakt zijn. In november zijn er juist meer mensen uit de WW gekomen dan dat erin zijn gegaan.”  

Ook Van den Boom durft geen uitspraken te doen over ontwikkelingen tijdens de avondlockdown: ”Dat is echt niet te voorspellen. Wel is er een zichtbare toename in werknemers bij bedrijven in de gezondheidszorg, techniek en is het bezorgen van pakketjes erg populair geworden.” Volgens Van den Boom merkt het FNV ook zeker dat de werkloosheid afneemt. ”We zien natuurlijk dat mensen met een goede CV makkelijk, tot heel makkelijk een baan weten te bemachtigen. Tot voor kort waren 50-plussers vaak al te oud, maar nu zien we dat de kansen voor de groep tot en met 60 jaar ook aan het stijgen is.”