Geschreven door: Lars van Blijderveen en Jasper Piron

Resomeren oftewel alkalische hydrolyse is vanaf volgend jaar mogelijk in Nederland. Verschillende instanties in Nederland houden zich bezig met het ontwikkelen van deze nieuwe manier van lijkbezorging. Toch is er ook tegenstand vanuit verschillende hoeken. Is resomeren eigenlijk wel goed voor mens en milieu?

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe een ‘watercrematie’ precies werkt. In de onderstaande tool is het proces in vier stappen uitgelegd.

Voorzichtige optimisme

Uitvaartorganisatie DELA is optimistisch over de komst van de nieuwe manier van lijkbezorging. ”We hadden natuurlijk al begraven en cremeren, dat kun je vergelijken met aarde en vuur. Nu komt daar met resomeren als water een derde element bij.” Het bedrijf vindt het vooral belangrijk dat er keuzevrijheid is voor de manier van lijkbezorging. ”85 procent van de mensen vindt keuzevrijheid belangrijk, als je de keuzemogelijkheden dan kan vergroten is dat alleen maar iets positief.” 

Wel blijft het bedrijf terughoudend over de voordelen van het resomeren. ”Het is niet zeker dat het uiteindelijk goedkoper gaat zijn dan bijvoorbeeld cremeren. Het prijskaartje wordt bepaald door de prijs van de alkalische vloeistof, de energiekosten en de kosten voor het verwerken of afvoeren van de vloeistof. Dus het moet nog blijken of het ook minder zal gaan kosten.” Ook over de duurzaamheid is het laatste woord nog niet uitgesproken. ”Het zou potentieel wel een duurzaam alternatief kunnen zijn maar hoe milieuvriendelijk resomeren daadwerkelijk is, hangt af van een vergelijkend onderzoek dat we uitvoeren. 

Veiligheid, waardigheid en duurzaamheid

De Gezondheidsraad laat in een advies weten dat ze de nieuwe uitvaartvorm op drie punten heeft getoetst: veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. Alle punten zijn door de raad als voldoende aangetoond, maar vooral duurzaamheid krijgt in het advies een extra belichting. De Gezondheidsraad benoemt dat, in vergelijking met begraven en cremeren, de duurzaamheid een stuk hoger ligt. Zo wordt er minder beslag gelegd op eindige grondstoffen (olie, gas, erts en steenkool), neemt het minder ruimte in en komen er bij watercrematie minder schadelijke stoffen vrij. Ondanks de positieve bevindingen van de Gezondheidsraad is er wel een belangrijk vraagteken. De technische specificaties zijn op dit moment namelijk niet duidelijk.

Bij uitvaarten van huisdieren is resomeren al langer toegestaan. Sandro Volpe, eigenaar van dierenuitvaartcentrum Venlo, deelt in onderstaande video zijn mening over het resomeren.

Zitten de mensen eigenlijk wel te wachten op deze nieuwe vorm van lijkbezorging? Een viertal mensen werd de werking van resomeren aan de hand van een explainer video van de NOS voorgelegd en hierna werd gevraagd wat ze vinden van resomeren en of ze het overwegen.

Draagvlakonderzoek

Als wordt gekeken naar de bestaande vormen van lijkbezorging (begraven, cremeren en doneren aan de wetenschap) kiest meer dan 40 procent voor het cremeren, blijkt uit een draagvlakonderzoek van opiniepeilers I&O. Ongeveer 35 procent kiest voor begraven. Het draagvlak voor resomeren wordt door I&O opgedeeld in 2 delen. Het draagvlak voor het toevoegen van een nieuwe methode en het draagvlak voor het zelf ondergaan van resomeren.

De meeste tegenstand komt vanuit de religieuze hoek. Ongeveer dertig procent van de bevolking heeft bezwaar tegen resomeren. Deze bezwaren komen voort vanuit het protestantisme, de islam en de hervormden. De mate waarin de persoon zich als religieus beschouwd hangt sterk samen met de weerstand die bestaat tegen resomeren.

Religieuze tegenstand

Gerard van Rijswijk, politiek bestuurslid van SGP Jongeren, benoemt dat de tegenstand voortkomt vanuit de grondbeginselen van de Bijbel. ”In de Bijbel wordt alleen het begraven van lichamen beschreven. Daarom zijn wij voor het begraven.” Van Rijswijk wijst ook op het feit dat cremeren of resomeren oneerbiedig zijn voor het lichaam van de overledenen. ”In principe vernietig je het lichaam bij cremeren en resomeren, terwijl je als christen gelooft dat op de laatste dag van de aarde iedereen weer zal opstaan.”

SGP Jongeren hoopt dat de traditioneel christelijke partijen in Nederland zijn krachten bundelen om begraven als belangrijkste lijkbezorgingsmogelijkheid te benoemen. ”Ik denk dat wij met bijvoorbeeld het CDA een duidelijke mening hebben over dit onderwerp en dat onze parlementaire omvang ons niet zal belemmeren bij het bereiken van onze doelen.”