Amsterdam – De nieuwe tentoonstelling van het Rijksmuseum genaamd REVOLUSI! gaat over de onafhankelijkheidsstrijd van Nederlands-Indië, zonder dat daarbij waarde wordt gehecht aan wie goed of fout zat. Volgens Marion Anker, conservator bij het Rijksmuseum, is het doel van de tentoonstelling meer inzicht creëren in het complexe conflict door middel van een variëteit aan persoonlijke verhalen uit die tijd. 

 De gekozen tijdsperiode van de tentoonstelling is 1945 tot 1949 en begint op 17 augustus 1945, de dag dat de Indonesische nationalist Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uitroept. Nederlandse conservatoren hebben in samenwerking met collega’s uit Indonesië de tentoonstelling opgezet. Samen verzamelden zij verhalen, historische voorwerpen, kunstwerken, propagandaposters, films en foto’s uit deze tijd. Harm Stevens, conservator van het museum, geeft aan dat niet alle objecten die tentoongesteld worden rechtmatig verkregen zijn. ‘Sommige objecten zijn meegenomen door Nederlandse soldaten, er liggen ook documenten die door de inlichtingendienst in beslag zijn genomen. We vinden het echter wel belangrijk dat deze tentoongesteld worden vanwege het historische belang van deze spullen.’   

 Visie Rijksmuseum  

 “Onze intentie van wat we met de tentoonstelling willen laten zien is dat er tussen goed en kwaad een gigantisch grijs gebied zit”, zegt Stevens. Volgens hem zit er in dit grijze gebied veel ruimte voor nuance die in de persoonlijke verhalen in de exhibitie naar voren komen. Hij benadrukt wel dat het museum bewust is van het leed. “We kunnen als Nederlands museum niet als compleet neutraal gezien worden, wel willen we benadrukken dat we bewust zijn van het leed wat door het koloniale verleden is toegediend aan het Indonesische volk.” 

 De tentoonstelling is volgens directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits niet bedoeld om het publiek schaamte of schuldgevoel op te leggen over wat er in die tijd is gebeurt. “De tentoonstelling gaat om doorsnee mensen die terecht kwamen in een groot internationaal conflict. Het laat de complexiteit zien van dit conflict en geeft meer inzicht over de geschiedenis die wij als landen en volken delen.” Dibbits denkt dat deze inzichten kunnen zorgen voor meer begrip voor elkaars land in de toekomst. De directeur vindt niet dat het aan het museum is om in de tentoonstelling excuses te maken voor het koloniale verleden. “Ik vind dat het aan onze koning is om excuses te maken aan Indonesië, dit is een kwestie voor de staat en niet voor ons.”  

 Opening  

De tentoonstelling zal op 11 februari geopend worden, of dit op ceremoniële manier kan is vanwege de coronamaatregelen nog onduidelijk. Tot 5 Juni is REVOLUSI! te bewonderen in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum. In 2023 zal de tentoonstelling naar verwachting verplaatst worden naar Indonesië.